Yirmi İkinci Sebep

Üç Kız Çocuğun Veya Üç Kız Kardeşin Bakım ve Terbiyesini Üstlenmek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi var da Allah’tan korkarak onların bakımını yerine getirirse, cennette benimle şöyledir.”

Ravi şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), şehadet ve orta parmağıyla işaret etti.

Ahmed bin Hanbel Müsned 12594, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 295

Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim, buluğa erinceye kadar iki kız çocuğuna bakarsa, o benimle beraber şöyle cennete girer.”

Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), iki parmağıyla işaret etti.

Müslim 2631/149, Tirmizi 1981