Soru: Selamun Aleykum. Eşimle uzun sakallarım yüzünden sürekli tartışıyoruz! Bana sakalını kısalt diye baskı yapıyor! Bu konuda hakkında bir fetva var mıdır?

Cevap: Ve Aleykum Selam. Sakal, FARZDIR! Yani sünnetin farz olan kısmındandır! Çünkü Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sakal bırakmayı emrediyor! Eşinizin sizinle tartışmasına gelince, bizim örnek almamız gereken kişi, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’dir!

Bıyığı Kısaltıp Sakalları Uzatmak Farzdır/Vaciptir!

Sakalı uzatmak, farzdır/vaciptir! Sakalı kesmek ise haramdır! Allah-u Teâlâ, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bıyığını kısaltmayı ve sakalını da uzatmayı emretmiştir!

(1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Rabbim bana bıyığı kısaltmamı ve sakalımı da uzatmamı emretti!”

İbni Sa’d 1/449, 450, Said bin Mansur Musannef 172, 173, İbni Kesir el-Bidaye 4/264

Mücahid veya Muvahhid ya da Mü’min olduğunu iddia eden bir kişi, bulunduğu topluluğa uyarak veya kamufle olmak için ne sakalını kısaltır ne de keser! Çünkü sakal, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnetinin farz olan kısmındandır! Sakal bize emrolunmuştur! Bizimde, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in emrettiği şeye uymamız farzdır/vaciptir!

(2) Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Rasul size neyi verdiyse onu alın! Sizi neden sakındırdıysa artık ondan sakının ve Allah’tan korkun! Şüphesiz ki, Allah cezası pek şiddetli olandır!”

Haşr Suresi 7

(3) Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“De ki; Eğer siz, Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın! Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”

Âl-i İmran Suresi 31

(4) Bıyıkları uzun ve sakalları tıraşlı bir Mecusi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de ona şöyle buyurdu:

“Böyle yapmanı (yani sakallarını kazıyıp bıyıklarını uzatmanı) sana kim emretti!

O Mecusi de Kisra’yı kastederek Rabbim, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Lakin benim Rabbim de, bana bıyıkları kısaltmamı ve sakalları salıvermemi/uzatmamı emretti!”

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sakalın önemini ve Rabbimizin bir emri olduğunu belirtmiştir!

İbni Sa’d 1/449, Said bin Mansur Musannef 172, İbni Kesir el-Bidaye 4/264, Ebu Nuaym Delâil 1/349, İbnu’l-Cevzi el-Vefa 2/460, Tarihu’t-Taberi 2/654, Suyuti Durru’l-Mensur 1/276, Suyuti Esbabı Vurud 213, İbni Hacer Metalibu’l-Aliye 2206

(5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Bıyıkları kesin ve sakalları salıverin! Mecusilere muhalefet edin!”

Müslim 260/55

(6) Zeyd bin Erkam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا

“Bıyığından almayan kişi, bizden değildir!”

Tirmizi 2909, İbni Hibban 5477, Tabarani Mucemu’l-Kebir 5033

(7) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cuma günü gusletmek, misvak kullanmak, bıyıkları kısaltmak ve sakalı uzatmak, İslam fıtratındandır! Zira Mecusiler bıyıklarını uzatır ve sakalı keserler! Şu halde onlara muhalefet edin!”

İbni Sad 1/147, Müslim Taharet 55, Beyhaki 1/150, Şafii el-Ümm 1/21, Beyhaki Ma’rife 1/246, Nesei Zinet 2, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/52, Buhari Tarihu’l-Kebir 1/140, Taberani Sağir 553, Hatib Tarih 6/247, Deylemi 2570, İbni Hacer Fethu’l-Bari 10/346, Suyuti Esbabı Vurud 212, 214, İbni Kayyım Zadu’l-Mead 1/166

(8) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

On şey fıtrattandır:

1) Bıyıkları kısaltmak,

2) Sakalı salıvermek,

3) Misvak kullanmak,

4) Buruna su çekmek sonra onu burundan çıkarmak,

5) Tırnakları kesmek,

6) Parmak mafsallarını yıkamak,

7) Koltuk altı kıllarını yolmak,

8) Etek tıraşı yapmak,

9) Küçük abdest ve büyük abdest mahallerini yıkamaktır.

Ravi Zekeriyya (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Musab; Onuncuyu unuttum, ancak o da, ağzı çalkalamak olabilir, dedi.

Müslim 261/56

(9) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُّوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

“Müşriklere muhalefet edin! Sakallarınızı bırakın ve bıyıklarınızı kısaltınız!”

Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma), hac veya umre yaptığında sakalını avuçlar ve avuçtan fazla olan kısmını alırdı.”

Buhari 13/5926

(10) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

إِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى

“Bıyıkları derin kesin ve sakalları bırakın!”

Buhari 13/5927

(11) Mervan bin Salim el-Mukaffi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Ben, Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’yı sakalını avuçlamış kabzadan fazlasını keserken gördüm…

Ebu Davud 2357, Nesei Ameli’l-Yevm 301, Hakim 1/42, Beyhaki 4/239, Begavi 1740, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 920

(12) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh), sakalını eliyle tutar, kabzadan fazla olanını alırdı.

Beyhaki Şuabu’l-İman 6432

(13) Hasan el-Basrî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Sahabeler sakalın kabzadan fazlasının alınmasına ruhsat veriyorlardı.”

İbni Ebi Şeybe 6/109/5

Not: Alimler, Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’ın rivayet ettiği şu hadisinin şerhinde şöyle demektedirler:

(14) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Bıyıkları kesin ve sakalları salıverin! Mecusilere muhalefet edin!”

Müslim 260/55

Hadisteki; sakalı salın, ifadesi sakal için bir haddi olma ihtimalini taşır! O had ise sahabelerin uygulamasında rivayet edilen haddir!

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’nın sakalını kabzalar fazlasını alırdı. Başını tıraş eden kimseye emrederdi de o da Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’nın emri ile sakalının uzunluğundan ve yanlarından alır onun uçlarını müsavi yapardı.