Duadan Sonra Elleri
Yüze Sürme
k!

Soru: Duadan sonra elleri yüze sürmenin hükmü nedir?

Cevap: Duadan sonra elleri yüze sürmek, caiz değildir! Çünkü sahih sünnette, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Rabbine yalvarırken yaptığı sayısız dua şekilleri gelmiştir. Ama duadan sonra elleriyle yüzünü mesh ettiğine dair hiçbir şey Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den sabit olmamıştır!

Duadan sonra elleri yüze sürmenin müstehap olduğunu görenler, delil olarak pek çok hadis göstermişlerdir, fakat bu hadisler iyice araştırıldıktan sonra sahih olmadıkları ve bu rivayetlerin birbirini kuvvetli kılmadıkları ve zayıf hadis derecesinden çıkıp kuvvetli hadis derecesine de ulaşmadıkları anlaşılacaktır!

Duadan sonra elleri yüze sürmek konusunda alimlerin görüşlerine gelince, bunlardan bazıları şunlardır:

(1) Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

Hasan Basrî (Rahmetullahi Aleyh)’den başka hiç bir kimsenin duadan sonra ellerini yüzünü sürdüğü bilinmemektedir!

El-İlelu’l-Mutenahiye 2/840-841

(2) İbni Teymiyye (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in duada ellerini kaldırmasına gelince, bu konuda pek çok sahih hadis gelmiştir. Fakat duadan sonra ellerini yüzüne sürdüğüne dair bu konuda, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den bir veya iki hadis gelmiş, fakat bu iki hadis de hüccet olabilecek ölçüde değildir! Yani zayıftır! Zayıf hadisle de amel edilmez!

Mecmuu’l-Fetava 22/519

(3) İzzeddin bin Abdusselam (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

Duadan hemen sonra cahilden başka hiç kimse, ellerini yüzüne sürmez!

İzzeddin bin Abdusselam Fetvaları 47

Değerli alim Muhammed bin Salih el-Useymin (Rahmetullahi Aleyh)’e duadan sonra elleri yüze sürmenin hükmü hakkında sorulmuş, bunun üzerine Muhammed bin Salih el-Useymin (Rahmetullahi Aleyh)’de şöyle cevap vermiştir:

Duadan sonra elleri yüze sürmenin hakkında söylenebilecek en basit söz, bu davranışın meşru olmadığıdır! Çünkü bu konuda varid olan hadisler, zayıftır! Hatta ibni Teymiyye (Rahmetullahi Aleyh)’in de dediği gibi bu hadisler hüccet olabilecek ölçüde değildir! Yani zayıftır! Zayıf hadisle de amel edilmez! Buna göre eğer bu davranışın meşru olduğundan emin değilsek veya meşru olduğu zannımıza üstün gelmemişse, onu terk etmek daha evladır! Çünkü dinde bir şey, zanna üstün gelmesi hali müstesna, sadece zanla sabit olmaz!

Gördüğüm kadarıyla duadan sonra elleri yüze sürmek, sünnet değildir ve bid’attır! Bilindiği üzere Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cuma hutbesinde istiska (yani yağmur yağdırılması) için ellerini kaldırmış, fakat duadan sonra da ellerini yüzüne sürdüğüne dair hiçbir şey varid olmamıştır! Allah-u Teâlâ en iyi bilendir.

Mecmuu’l-Fetava ibni Useymin 14/781

Muhammed Salih el-Muneccid