Soru: El öpmek caiz midir?

Cevap: Eli öpüp, elin üzerine alnı koymak haramdır!

Allame Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Şu şartlar yerine geldiği takdirde âlimin elinin öpülmesini caiz görüyoruz;

1) El öpmenin adet haline getirilmemesi,

2) Eli öpülen alimin ya da başka kişinin (yani aile büyüklerinin) kibirlenmemesi,

3) El öpme işi tokalaşma gibi bir sünnetin yerine geçerek onu ortadan kaldırmaması.”

Albânî Silsiletü’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1/302

Abdulaziz bin Baz şöyle demiştir:

“İlim ehlinin cumhuru, özellikle adet haline getirildiğinde el öpmenin kerahati görüşündedirler! Ancak bunun bazen, bazı karşılaşmalar esnasında yapılmasında bir sakınca yoktur.

Bu durumlarda salih bir kişinin, salih bir alimin, babanın, akrabaların ve benzeri kişilerin ellerinin öpülmesinde her hangi bir sakınca yoktur.

Ancak devamlı adet edinilmesi mekruhtur! İlim ehlinden bazıları her karşılaşmada devamlı bir adet haline getirildiğinde bunun haram olduğu görüşündedirler! Ancak bazen yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

El üzerine, alnı koyarak secde yapmaya gelince bu secde, haramdır! İlim ehlinden bir kısmı bunu küçük secde olarak isimlendirmiştir! Yani şirktir!

Bir insanın elinin üzerine alnını koymak suretiyle el üzerine secde etmesi caiz değildir ve bu şirktir! Ancak adet haline getirmeksizin nadiren veya az sayıda sadece ağız ile eli öpmekte bir beis yoktur.”