Nafile Namazlar İle İlgili Konular

(1) Farzlarla Beraber Kılınan Sünnet Namazları

(220) Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:

“Müslüman bir kul her gün farzın dışında Allah için on iki rekât sünnet kılarsa Allah onun için cennette bir ev bina eder.”

Müslim 728/103

(2) Farzlarla Beraber Kılınan Sünnet Namazlarında Çeşitlilik

(221) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Ben, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber öğle namazından önce iki rekât, öğle namazından sonra iki rekât, akşam namazının arkasından iki rekât, yatsı namazının arkasından iki rekât, Cuma namazının arkasından iki rekât sünnet namazı kıldım. Akşam ve yatsı namazlarının sünnetlerini Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in evinde kıldık. Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma):

−Bana kız kardeşim Hafsa (Radiyallahu Anha) şöyle rivayet etti:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) fecrin doğuşundan sonra hafif iki rekât namaz kılardı. Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Bu vakit sabah namazından evvelki zaman benim Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına giremediğim bir saat idi.

Buhari 1116, Müslim 729/104, Ebu Avane 2/263, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 440

(222) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den on rekât sünnet namazı ezberledim. Öğle namazının farzından önce iki rekât, öğle namazının farzından sonra iki rekât, akşam namazından sonra evinde iki rekât, yatsı namazının farzından sonra evinde iki rekât, sabah namazından önce yine iki rekât olarak kıldığı sünnet namazlardır.”

Buhari 1122

(3) Sünnet Namazları Evde Kılmanın Caizliği

(223) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) benim evimde öğle namazından önce dört rekât namaz kılar, sonra çıkar insanlara farz namazını kıldırırdı. Sonra tekrar iki rekât kılardı. Akşam namazını da insanlara farzı kıldırdıktan sonra eve gelir iki rekât namaz kılardı. Yatsıyı da farzı kıldırdıktan sonra eve gelir iki rekât namaz kılardı...”

Müslim 730/105