Suret Değişikliği

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“…Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik!”

Bakara Suresi 65

(1) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bu ümmetin sonunda, yere batırılma, suret değiştirilme ve taşlanma olacaktır

Aişe (Radiyallahu Anha) diyor ki:

−Ya Rasulallah! Aramızda salih kimseler olduğu halde helak olur muyuz? diye sordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Evet, çirkin işler baş gösterdiği vakit!..”

Tirmizi 2280

(2) Sehl bin Saad es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ahir zamanda yere batma, taşlanma ve suret değişmesi olacaktır

Denildi ki:

−Bu ne zamandır, Ey Allah’ın Rasulü? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Çalgı aletleri ve şarkıcılar ortaya çıktığındadır

Tirmizi 2309

(3) Sabit bin Vedîa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber bir askeri birlik içerisinde bulunuyordum. Derken birkaç keler yakaladık. Ben onlardan birini kızartıp Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirdim ve önüne koydum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bir hurma dalı alıp onunla kelerin parmaklarını saymaya başladı, sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kuşkusuz ki, İsrail oğullarından bir topluluk yerde yürüyen hayvanlar şekline çevrilmiştir! Kuşkusuz ki, ben bilmiyorum, onların keler olması umulur

Ben, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, kuşkusuz ki, insanlar bu kelerleri kebap yapıp yediler, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) keleri yemedi ve yenmesini de yasak etmedi.

İbni Mace 3238, Ebu Davud 3795

(4) Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eş’ari (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Allah’a yemin olsun ki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ümmetimden bir takım kavimler gelecek; zinayı, ipeği, içkiyi ve çalgı aletlerini helal sayacaklar. Yine bir takım topluluklar bir dağın yanına konaklayacaklar. Onlara ait koyun sürüsü ile çoban her sabah onlara gelecek. Bunlara bir fakir ihtiyacı için gelecek de ona;

−‘Bize yarın gel’ diyecekler. Bunun üzerine Allah, dağı geceleyin onların üzerine indirip bir kısmını helak edecek, diğerlerini de kıyamet gününe kadar maymunlar ve domuzlar şekline çevirecektir!”

Buhari 12/5649