Soru: 3 İhlas ve 1 Fatiha okumak, hatim yerine geçer mi?

Cevap: İhlas Suresini 3 defa okuyan kişi Kur’an’ı Kerim’i hatmetmiş gibi sevap kazanır! Fatiha Suresinin faziletine dair birçok hadis vardır, ama 3 İhlas 1 Fatiha şeklinde sahih bir hadis yoktur!

Ebu Said Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sahabelerine hitaben şöyle buyurdu:

−“Sizden herhangi biri bir gecede Kur’an’ın üçte birini okuyabilir mi?”

Bu sahabelere güç geldi de:

−Ya Rasulallah! Bizim hangimiz buna takat getirir? dediler.

Bunun üzerine, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“İhlas Suresi, Kur’an’ın üçte birisidir!”

Buhari 11/5108, Tirmizi 3059