Soru: Def ile olan neşit dinlemek haram mıdır?

Cevap: Alimler neşitin bid’at olduğunu söylüyorlar!

Ahmed En-Necmî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

Kuşkusuz ki, müzik dinlemek günahtır! Müzik dinlemekte ısrar eden kişi ise fasıktır!

Neşitler ise bid’attır! Neşit dinlemekte ısrar eden kişi de bid’atcıdır!

Fasığın kötülüğü, bid’atcı kişini kötülüğünden daha hafiftir!

El-Fetava’l-Celile 1