Oruçlunun Damla Kullanması

Soru: Burun damlası mideye ulaştığı zaman orucu bozar mı?

Cevap: Evet, burun damlası mideye ulaştığı zaman orucu bozar!

(1) Lekit bin Sabra (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Oruçlu olmadıkça (abdest alırken) burnuna iyice su çek.”

Ebu Davud 142, İbni Mace 448

Bu sebeple oruçlu kimsenin midesine ulaşacak damlayı burnuna damlatması caiz değildir! Midesine ulaşmayacak damlayı buruna damlatmak ise, orucu bozmaz!

Göz damlası, sürme ve kulak damlasına gelince, bunlar orucu bozmazlar! Çünkü bunlar herhangi bir nasla ve nas manasına gelecek bir şeyle hükme bağlanmamıştır! Göz, yemek ve içmek için bir giriş yolu değildir! Kulak da böyledir. Bunlar derideki diğer gözenekler gibidirler.

Nitekim ilim ehli; bir kimsenin ayağının altı bir şeye bulanıp kirlense ve bunun tadını da boğazında hissetse, bununla orucu bozulmaz! Çünkü ayağın altı, yemek ve içmek için bir giriş yolu değildir, demişlerdir.

Buna göre gözüne sürme çeken veya gözüne veya kulaklarına damla damlatan kimse, bunların tadını boğazında hissetse bile orucu bozulmaz!

Yine bunun gibi oruçlu kimse, tedavi amacıyla veya başka bir amaçla krem sürünse bunun onun orucuna bir zararı olmaz!

Aynı şekilde oruçlu kimsede nefes darlığı varsa ve nefes almayı kolaylaştırmak için şu ağıza sıkılan spreyden kullansa, bununla orucu bozulmaz! Çünkü bu mideye ulaşmaz! Dolayısıyla yeme ve içme hükmünde olmaz!

Muhammed bin Salih el-Useymin