Cennetten Bir Nur Parlar

Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cennetten bir nur parlar. Cennetlikler de hemen başlarını o tarafa doğru çeviriler. Buna müteakiben birden hurinin ön dişleri ile karşılaşırlar. O huri kocasına gülümsediği için bu nur ondan sâdır olmuştur.”

Rıhletun İle’d-Dâri’l-Âhire 777