Soru: Gerdek gecesi kız hayızlı olursa cinsel ilişkiye girilir mi? Ya da arkadan yaklaşılır mı?

Cevap: Kadın hayızlıyken ya da arkadan yaklaşmak haramdır!

(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Hayızlı kadınla ilişkide bulunan, bir kadınla dübüründen/anal yoldan ilişkiye giren veya kahine giden, Muhammed’e indirileni inkar etmiştir

Tirmizi 135, Albânî Sahihu’l-Cami’ 5918

(2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim hayızlı bir kadına veya kadına dübüründen/anal yoldan yaklaşırsa, Muhammed’e indirileni (yani İslam dinini) inkar eder, küfre girer

Ebu Davud 3904, Tirmizi 135, Ahmed bin Hanbel Müsned, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2006

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Karısına arkasından gelen kimse melundur/lanetlenmiştir!”

Ebu Davud 2162, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/444, 479, Albânî Adabu’z-Zifaf 105

(4) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah, erkeğe yahut da kadına arkasından gelen kimseye asla bakmaz

Nesei İşretü’n-Nisa 115, Tirmizi 1175, İbnu’l-Carud 729, İbni Hibban 4203, Albânî Adabu’z-Zifaf 105