H Harfi İle Başlayan Hadisler

Haberi vahidin hüccet oluşu. Müslim 19, 1064, Buhari 16/7247

Habeşistana hicret. Buhari 8/3621, 3626

Habil ve Kabil. Maide 7, 31

Habis ilaç kullanmayın. İbni Mace 3459

Hac bir defa farzdır. Gerisi nafiledir. Ebu Davud 1721, İbni Mace 2886

Hac kime farzdır. İbni Mace Menasık 6

Hacamat ücreti helaldir. Müslim 1577

Hacamatın vakti, her ayın 17, 19 ve 21. günleridir. Müslim 1202, 1577, Tirmizi 2126, İbni Mace 3479, 3486, Ebu Davud 3861

Hacamatla tedavi olunuz. İbni Mace 3476, 3480

Hac. Müslim 1243, 1177

Hac kadınların cihadıdır. İbni Mace 2901

Hac ve evlenme, gücü yetenedir. Ebu Davud 1729

Hacca kadın mahremsiz gidebilir mi. Ebu Davud 1723, Müslim Hac 421, İbni Mace 2899

Haccı ifrat. Ebu Davud 1777, Tirmizi 820, İbni Mace 2964, Nesei 2716

Haccın farz kılınması. İbni Mace 2884, 2886, Nesei 2609

Haccın ömürde bir defa farz oluşu. Müslim 1337

Hacda ticaret yapılır. Ebu Davud 1731

Haceru’l-Esved cennetten gönderilmiş bir taştır. Nesei 2922

Haceru’l-Esved’i selamlamak. Buhari 4/1543, 1535, 12/5399

Haceru’l-Esved’in öpülmesi ve selamlanması. İbni Mace 2943, 2946, Ebu Davud 1873, Müslim 1270, Nesei 2940, Tirmizi 862

Hacı adaylarını karşılamak caizdir. Nesei 2880

Haçın kırılması domuzun öldürülmesi. Buhari 5/2294

Had cezası işlenen suçu kefferettir. İbni Mace 2603

Had. Nisa 15, 16, Maide 33, 39, Nur 2, 10, 23, 24

Hadis işiten ve onu hafızasında tutan, başkasına tebliğ eden adamın Allah yüzünü ağartsın. Tirmizi 2794

Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etme. Buhari 1/254

Hadis sahih ise, o benim görüşüm odur. İbni Abidin el-Haşiye 1/63

Hadis vahiydir. Buhari 3/1392

Hadis yazma konusunda izin vermedi. Tirmizi 2802

Hadis yazmaya ruhsat verdi. Tirmizi 2804, 2805

Hadisi araştırma ve ilmi yazma. Müslim 2493, 3004

Hadisin dindeki yeri, toplanması. Buhari 1/256

Hadislerin ilk dönem kaleme alınması. Tirmizi 2802, Müslim 3004, Ebu Davud 2647, Darimi 489, 490, Buhari 1/267

Hafızın fazileti. Müslim 797

Hahamları ve rahipleri Rabb edinme. Tevbe 31, Tirmizi 3292

Hahamlarına rahiplerine ibadetleri budur. Tevbe 31, Tirmizi 3292, İbni Kesir 7/3454

Hak olmayan bir yolda ölmek. Müslim 1848

Hak olmayandan başka bir şey söylemem. Tirmizi 2058, Ahmed 2/340

Hak Rabbindendir. Bakara 147

Hak üzere kıyamete kadar bir taife olacak. Müslim 156, İmare 170, Buhari İhtisam 10, Tevhid 29, Ebu Davud Fiten 1, Tirmizi 2330, İbni Mace 1

Hâkim hakkı ararken hüküm verir isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır. Müslim 1716, Buhari 16/7222, Nesei 5346, Tirmizi 1342, Ebu Davud Akdiye 2

Hâkim zahire göre hüküm verir. Nesei 5366

Hakimin hükmü, helalı haram, haramı helal yapmaz. Buhari 15/7035, İbni Mace 2317

Haksız yere öldürülen hiçbir insan yok ki kabile pay düşmesin. Tirmizi 2812

Halifelik 30 senedir sonra hükümdarlık olacaktır. Tirmizi 2326

Halıka isyanda mahlûka itaat olmaz. Müslim 1840, İtaat 39, Buhari Ahkam 4

Ham meyve satılmaz. Buhari Buyu 82, Müslim Buyu 51

Hamail ve muska takmak yasaklanmıştır. Tirmizi Tıp 2, 2152

Hamama peştamalsız girme. Nesei 400

Hamamda ve kabirde namaz kılınmaz. Ebu Davud 492, Tirmizi 316, İbni Mace 745

Hamd edilmeyerek başlanan her şey eksiktir. İbni Mace Nikah 19

Hamile kadın hayız görürse namazı bırakır. Muvatta 1/75

Hamile kadın ve süt emziren kadın orucu tutmayabilir. Nesei 2310

Hamile kadının iddeti doğurunca biter. Ebu Davud 2157, Tirmizi 1205

Hamr her fenalığın anahtarıdır. İbni Mace 3371

Haklar sahiplerine verilecektir. Şöyle ki boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır. Tirmizi Kıyâmetin Sıfatı Babı 2535

Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikâhlanırsa, onun nikâhı bâtıldır, onun nikâhı bâtıldır, onun nikâhı bâtıldır. Buhari Nikah 36, Ebu Davud Nikah 19, 2083, Tirmizi Nikah 14, İbni Nace Nikah 15, Darimi Nikah 11

Hastalığa tutulan hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah onun hata ve günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin, buyurdu. Buhari Marad 3, 13, 16, Müslim Birr 45, Darimi Rikak 57

Hangi adam din kardeşine kafir derse ikisinden biri bu sıfata döner. Tirmizi 2774

Hapşırana teşmit. Tirmizi 2884

Hapşırma Allah’tandır. Tirmizi 2893

Hapşıran ne der. Buhari Edep 10/502, Ebu Davud 5033, Müslim 2992

Haram maldan zekât olmaz. Nesei 2514

Haram şeylerden sakının ki, insanların en çok ibadet edeni olasın. Tirmizi 2407

Harpte hile vardır. Müslim 1739

Harpte kadın ve çocukları öldürmek haramdır. Müslim 1744

Hardal danesi kadar iman. Müslim 50

Hariciler. Buhari 11/5151, Tirmizi 2283, İbni Mace 167, 176, Müslim 1064, Ebu Davud 4764, Nesei 2579, 4086

Haricileri öldürün. Müslim 1066, Tirmizi 3083

Haricilerin sıfatları. Buhari 13/6123, 15/6797, Müslim 147, 149, Tirmizi 2283

Harp hiledir. Ebu Davud 2636, Buhari Cihad 77, Darimi 2454, Müslim Tevbe 54

Hasan (Radiyallahu Anh)’ın halifeliği bırakması. Ebu Davud 4662

Hasan (Radiyallahu Anh)’ın hilafetten çekilmesi. Buhari 5/2501

Hasan ve Hüseyin (Radiyallahu Anhuma)’nın fazileti. Müslim 2421

Hased haram kılınmıştır. İbni Mace 4208

Hased haramdır. Müslim 2559

Hasta, akşam ve yatsı namazını birleştirir. Buhari 2/622

Hastalandın gelmedin, acıktım doyurmadın. Müslim Birr 43

Hastalığından önce sağlığından ve ölümünden önce hayatından tedbir al, yarın ne olacağını kestiremezsin. Tirmizi 2435

Hastalıklar, günahlara keffârettir. Müslim 2570-2576

Hastaya okumanın cevazı. Müslim 2191

Hastayı yemeğe zorlamayın. İbni Mace 3444

Hastayı ziyaret. Müslim 925, 1969, 2218, Ebu Davud 3096, Tirmizi 2168

Haşr suresinin son üç ayetini okumak. Tergib ve Terhib 2/68

Hatice (Radiyallahu Anha)’nın fazileti. Müslim 2430

Hatta taş, bile ey Müslüman arkamda Yahudi var gel öldür diyecektir. Tirmizi 2337

Havva gebe kaldığında doğan çocukları yaşamıyordu. İblis ona çocuğunun adını Abdulharis koy ki yaşasın, dedi. Havva doğan çocuğuna Abdulharis ismini koydu. Tirmizi 3272

Havva ve Adem’in örtünmesi. Buhari 9/4364

Havva, Adem’e isyan etmeseydi. Müslim 1470

Haya imandandır. Tirmizi 2748, Müslim 36, İbni Mace 58, Ebu Davud 4595

Haya ve iman birlikte bulunurlar ve ancak birlikte ayrılırlar. Taberani Mucemu’s-Sağir 438, Müslim İman 59, Nesei İman 16, 27, Buhari İman 16, Edep 77, Ebu Davud Sünnet 14, Tirmizi Birr 56, 80, 2040, 2096

Haya. İbni Mace 4180, 4185

Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir. Buhari 1/183

Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yoktur ki onun cennet ve cehennemdeki yeri yazılmamış olsun. Tirmizi 3564

Hayber gazası. Müslim 1365

Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir. Buhari Megazi 83

Hayberin fethi. Buhari 7/3468

Hayır söyle ya da sus. Buhari 13/6099

Hayır yolunu gösteren onu yapan gibidir. Tirmizi 2808, Müslim İmaret 133, Darimi Edep 115

Hayırlı ümmet. Ali İmran 110, Bakara 143

Hayız günlerinde namazı terk et. Ebu Davud 297, Tirmizi 126, İbni Mace 625, Nesei 381

Hayız olan kadın hac menasıkını yerine getirir yalnız tavaf yapmaz. İbni Mace 2963

Hayızlı bir kadının ezberden Kur’an okuyabileceği. Buhari 1/293, 12/5480, Müslim 1211, Ebu Davud 1782, İbni Mace 2962, Nesei 1/55, Darimi 2/44

Hayızlı kadın namazı değil yalnız orucu kaza eder. Müslim 335, Buhari 4/1819, İbni Mace 631, Nesai 2313

Hayızlı kadın ne namaz kılar nede kaza eder. Nesei 381, Buhari 4/1819

Hayızlı kadın ne yapar ne yapmaz. Buhari 4/1669, İbni Mace 631

Hayızlı kadını boşayamazsın. Müslim 1471

Hayızlı kadınla cima eden, bir dinar veya yarım dinar sadaka verir. Ebu Davud 2168, İbni Mace 640, Nesei 290-370

Hayz, Allah’ın Adem’in kızları üzere yazdığı bir şeydir. Buhari 1/396

Hayızlı ve cünüb Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz. ZAYIF Tirmizi 131, İbni Mace 596

Hayra ve şerre iman etmeyen mü’min olamaz. Tirmizi 2231

Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Tirmizi 2808, 2813

Hayra vesile olun ki ecir alasınız. Nesei 2547

Hayvan sureti yapmak haramdır. Müslim 2104

Hayvan üstünde olan, yayaya, yaya, oturana, az olan çok olan ve küçük olan büyük olana selam verir. Tirmizi 2845

Hayvan üzerinde nafile namaz kılınır. Müslim 700

Hayvanı besmele ile kesin. Buhari 5/2063

Hayvanları birbiriyle dalaşmayı men etmiştir. Ebu Davud Cihad 51, Tirmiz 1760

Hazarda 4, seferde 2, korku anında 1 rekât olarak namaz farz kılındı. Nesei 1532

Hazarda iki namazı cem. Müslim 705

Hazma (Radiyallahu Anh)’ın Ali (Radiyallahu Anh)’ın devesini kesmesi ve yemesi. Müslim 1979, Ebu Davud 2986

Hediye denirse alır, sadaka denirse almazdı. Nesei 2603

Hediyeleşin çünkü hediye göğüsten kini giderir. ZAYIF Tirmizi 2213

Hediyeleşme. Buhari 5/2136

Helak edici yedi şeyden sakının. Müslim 1/89

Helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun. Enfal 42

Helal, Allah’ın kitabında helal kıldığıdır. İbni Mace 3984, 3367, Tirmizi Libas 6, Ebu Davud Etime 30

Helal ve haram arası şüpheli şeyleri terk et. Buhari 4/1900, 1903, İbni Mace 3984, Müslim 1599, Nesei 4431

Helal ve haram kılma yetkisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’indir. Araf 157, Tevbe 29, Ebu Davud 4604, Tirmizi 2801, İbni Mace 12

Helal ve haramın sınırı. Buhari 1/206, 4/1900

Helaya girerken dua. Müslim 385

Hendek gazası. Müslim 1803

Hendek savaşı günü, müşrikler, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i 4 namazı kılmaktan alıkoydu. Tirmizi 179, Müsned 333, Nesei Mevakıt 55/2, 1/297, Taberani Mucemu’l-Kebir 10283

Her aydan üç gün oruç. Müslim 1160, 1162

Her biriniz çobansınız. Müslim 1829, Buhari 15/6986

Her canlı sudan yaratılmıştır. Enbiya 30

Her derdin bir devası vardır. Müslim 2204

Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Müslim 2658

Her gecenin üçte biri kalınca Rabbimiz en alt semaya iner. Ebu Davud 1315, Müslim 758, Tirmizi 443, İbni Mace 1366

Her hal üzere ve cinsi münasebet sırasında Bismillah denilir. Buhari 1/293

Her iki ezan arasında namaz vardır, dileyene. Müslim 838

Her insan bulunduğu hal üzere amel eder. İsra 84

Her insanın bir şeytanı vardır. Müslim 2812, Nesei İşaretu’n-Nisa 4

Herkim Allaha kavuşmayı dilerse. Müslim 2683

Herkim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Müslim 1835, Buhari 15/6986

Herkim bir amel işlerde bizim bir emrimiz yoksa o kabul olunmaz. Müslim 1719

Herkim bir yola ilim arayarak girerse Allah ona cennete varan yolu kolaylaştırır. Tirmizi 2784

Her hangi bir Müslüman ki ölür ve onun üzerine Müslümanlardan üç saf cemaat namaz kılarsa ona cennet vacib olur. Ebu Davud 3166, İbni Mace 1490, Tirmizi 1028

Herkim insanların gücenmesine mukabil Allah’ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır ve herkim Allah’ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu insanlara havale eder. Tirmizi 2527

Her tekbir getirişinde ellerini kaldırırdı. İbni Mace 865, Taberani Zevaid 2/102, Buhari Cüzü 32, İbni Ebi Şeybe 1/271, Müsned Zevaid 2/101, El-Mualla 4/94

Herkim insanların kendisi için ayakta dikilmelerinden memnun olursa cehennemden yerini hazırlasın. Tirmizi 2902

Herkim münker görürse eliyle, diliyle, kalbiyle reddetsin. Tirmizi 2263

Herkim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın. O namazın bundan başka kefferati yoktur. Ta-ha 14, Buhari 2/648, Müslim 2/324

Her kime öğrendiği bir ilim sorulurda o ilmi saklarsa kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır. Tirmizi 2787

Her kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar. Tirmizi 2583

Her küçük günahın büyük günaha giden bir yol olduğu. Bakara 246, 250, İbni Mace 4006, Ebu Davud 4336, Darimi 210

Her Nebi koyun çobanıdır. Buhari 7/3213

Her Nebinin bir havuzu vardır. Tirmizi 2560

Her rekâtta Fatiha okunur. Müslim 394, İbni Mace 837, Ebu Davud 922, Tirmizi 311, 247

Her sarhoşluk veren haramdır. Müslim 2001

Her şey kaderledir, hatta acizlik ile zeka bile. Muvatta 4/247

Herkim niyetinde sâdık olup Allah’tan, O’nun yolunda öldürülmeyi isterse Allah o kimseye şehid sevabı ihsan eder. Tirmizi 1704

Her sanatkârı ve sanatını yapandır. Buhari İlahi Kelamın Müdafası 117

Her şey kaderledir. Müslim 2655

Her şeyden önce ağzını misvaklardı. Nesei 8

Her şeyi konuşturan Allah bizleride konuşturdu. Fussilet 21

Her şeyi yaratan Allah’tır. Zumer 62

Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Taberani Zevaid 2/102, Buhari Cüz 32, İbni Ebi Şeybe 1/271, Ebu Davud 723, 739, İbni Mace 860, 861, Taberani Kebir 10936, 11273, 17/48

Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir. Müsned 4/105, Camiu’s-Sağir 2/7790

Her toplum benimsediği bid’at oranında sünnetten fire verir. Ahmed 4/105, Camiu’s-Sağir 2/280, 77901

Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır. Tirmizi 2439

Her yüzyılda müceddit gelecektir. Ebu Davud 4291, Müsned

Herhangi bir namazın bir rekâtına yetişen o namaza yetişmiş olur. Nesei 558

Herhangi biriniz din kardeşini kaldırıp yerine oturmasın. Tirmizi 2896

Herhangi biriniz helaya girdiğinizde sağ elinizi tenasül uzvunuza dokundurmasın. Nesei 36

Herhangi biriniz uyandığında elini yıkasın, çünkü nerede gecelediğini bilemez. Nesei 1

Herkes bir çobandır. Müslim 1829

Herkes kendi günahını çeker. Maide 105, Enam 31, 164, Yunus 108, Nahl 25, İsra 15, Sebe 50, Fatır 18, Zümer 7, Necm 8

Hesabın isbatı. Müslim 2876,

Hınzıp denen şeytan. Müslim 2203

Hristiyanlara ve Yahudilere tabi olma. Müslim 2669

Hırsızın eli kesilir. Ebu Davud 4383, Müslim 1684-1688, Tirmizi 1471, İbni Mace 2585, Nesei 4922, 4907, 4910

Hırsızlık eden mümin olarak etmez. Tirmizi 2760

Hırsızlık yapanın cenaze namazı kılınır. Nesei 1960

Hızır adı verilmesinin sebebi ağarmış otlar üzere oturmuş ve altından yemyeşil olarak sallandığı içindir. Tirmizi 3358

Hızır (Aleyhisselam)’ın fazileti. Müslim 2380

Hızır (Aleyhisselam)’ın kıssası. Buhari 7/3202, Kehf 73, Ebu Davud 4705

Hızır (Aleyhisselam) ölmüştür. Enbiya 34

Hızır sağ olsa beni ziyaret ederdi. UYDURMA Aliyu’l-Kari, Darekutni

Hızırın çocuğu öldürmesi. Kehf 73, Müslim 2378, Ebu Davud 4705, Buhari 7/3202

Hızır (Aleyhisselam)’ın öldürdüğü çocuk yaratıldığı gün kâfir yaratılmıştır. Tirmizi 3357

Hızır (Aleyhisselam) ile Musa (Aleyhisselam)’ın arkadaşlığı. Buhari 1/276, Müslim 2378

Hibe. Müslim 1623

Hicab ayeti. Nur 31, Ahzab 59, Buhari 10/4673, 13/6184, 12/5543

Hicret hadisi. Müslim 2009

Hicret olmasaydı, Ensardan bir kişi olurdum. Buhari Menakıbu’l-Ensar 2

Hiçbir kula ben kendisinden ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş etmiş olmaz. Müslim 44

Hiç kimse başkasının günahını çekmez. İbni Mace 2669, 2672

Hiçbir kimse bir bidata tutunupta sonra tekrar sünnete dönmüş değildir. Darimi 214

Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlenememiştir ki Allah da sünnetlerinden onun bir benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın. Darimi 99

Hidayete vesile olmak. Buhari 6/2807

Hikmet babı. İbni Mace 4169, 4172

Hikmet ile alakalı. Ebu Davud 4604, Buhari 10/4668, İbni Kesir 571

Hikmeti düşünün. Ahzab 34

Hikmetin sünnet olduğu. Buhari 10/4668

Hikmetle ilgili gelen ayetler. Bakara 129, 151, 231, 251, 269, Ali İmran 48, 81, 164, Nisa 54, 113, Maide 110, Yusuf 22, Nahl 125, İsra 39, Lokman 12, Ahzab 34, Sad 20, Zuhruf 63, Kamer 5, Cuma 2

Hikmetli söz müminin yitiğidir, nerde bulursa alsın. ZAYIF Tirmizi 2827, İbni Mace Zühd 15

Hilâfetin Kureyşten olması. Müslim 1818

Hilale göre oruç tutulması. Buhari 4/1777

Hilali görünce oruç tutun, hava kapalı olursa otuza tamamlayın. Nesei 2117, Darimi 1692, Buhari Savm 11

Hilali görünce oruç farz olur. Müslim 1080

Hiyanet haramdır. Müslim 1831

Horoz öterken dua. Müslim 2729, Ebu Davud 5102

Horoz öttüğünde melek, eşek anırdığında ise şeytan görmüştür. Müslim 2729

Hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın. Maide 101

Hüccet ikâme olunmayanlar. İsra 15, Enam 19, İbni Kesir 6/2581, Secde 22, Ali İmran 105, Bakara 211, Fatır 24, 37, Araf 35, Şuara 208, Zümer 71, Enam 131, Muhammed 32, İbni Kesir 9/4706

Hudâ beyan edildikten sonra. Nisa 115

Hulefâ-i Râşidin yoluna sımsıkı sarılın bu yolda dişlerinizi sıkın. Tirmizi 2815, Ebu Davud 4607, İbni Mace 42

Humma ateşini su ile soğutun. Müslim 2209

Hummayı suyla soğutun. İbni Mace 3471, 3475

Huneyn gazası. Müslim 1745

Hurma ağacının Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelip geri yerine dönmesi. Tirmizi 3869

Hurma aşılama meselesi. İbni Mace 2470

Hurma kütüğünün ağlaması. Buhari Menakib 25, Tirmizi 503

Hurma misali. Müslim 2811

Hurma ve meyvede el kesme yoktur. Tirmizi 1475

Hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Buhari Edep 34

Husuf ve kusuf namazı. İbni Mace 4059, 4062

Hutbede bile olsa imam, namaz kılın. Müslim 687, Nesei 1395

Hutbetu’l-Hace. Müslim 867, Nesei 3/188, İbni Mace 7, 46, Ebu Davud Sünne 5

Hüküm verilmez bilinmeden. Enam 119, Lokman 20, Hacc 8

Hulle yapan ve yaptırana lanet olsun. Ebu Davud 2076, İbni Mace 1935

Hüseyin’e işkence edilmesi ve edenin akıbeti. Buhari 8/3526

Hüsnü zan ibadetin güzellindendir. Ebu Davud Edeb 4993

Hüsnü zan ederek ölün. Ebu Davud 3113, Müslim 2877, İbni Mace 4167