Selman-ı Farisi Radiyallahu Anh

Aiz bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ebu Sufyan Mekke’nin ileri gelenleri ile beraber Medine’ye geldiğinde, Selman-ı Farisi, Suheyb ve Bilal (Radiyallahu Anhum) bir cemaatin içindeyken onların yanına gelmiş ve onlar şöyle demişiler:

ꟷAllah’a yemin olsun ki! Allah’ın Kılıçları, Allah’ın düşmanlarının boynundan (nasibini) almamıştır! Ebu Bekr (Radiyallahu Anh)’da bu sözü söyleyen sahabelere şöyle demiştir:

ꟷSiz Kureyş’in şeyhi ve seyyidleri için bunu mu söylüyorsunuz? Buna müteakiben hemen Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek bu durumu haber vermiştir. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurmuştur:

“Ey Ebu Bekir! Umulur ki, sen onları kızdırmışındır! Eğer onları kızardıysan, andolsun ki, Rabbini de kızdırmışsındır!”

Buna müteakiben Ebu Bekr (Radiyallahu Anh) hemen onların yanına geldi ve şöyle dedi:

ꟷEy kardeşlerim! Ben sizi kızdırdım mı? Onlar da şöyle dediler:

ꟷHayır! Allah seni affeder, kardeşciğim!

Müslim 2504/170