Soru: Bir arkadaşım eşiyle helal olmayan yerden cinsel ilişkiye giriyormuş. Helal olmadığını biliyor, ama nefsinin önüne geçemiyor ne yapması gerekiyor?

Cevap: Arkadaşınızın da bildiği gibi helal olmayan yerden cinsel ilişkiye girmek haramdır! Ters ilişkiye giren kişiler de lanetlenmişlerdir! Arkadaşınızın nefsine hakim olup bu işten acilen kurtulması gerekiyor! Yoksa doktorların dediği gibi arkadaşınız yaşlanınca büyük tuvaletini tutamayıp altına yapar. Bu tıbbi tehlikesidir. Birde dini yönden günahına bakalım.

Bu işi yapanlar lanetlenmiştir!

Allah (Azze ve Celle) onlara asla bakmayacaktır.

Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e indirileni yani Kur’an’ı Kerim’i inkâr etmiştir.

Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e indirilen dini inkâr etmiştir.

Muhammed Salih el-Müneccid şöyle diyor:

İmanları zayıf bir takım sapıklar karılarıyla dübüründen/anal yoldan pisliğin çıktığı, bağırsakların sonundaki boşaltım organından ilişkiye girmekten çekinmez. Bu büyük günahlardan biridir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapana lanet etmiştir!

(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Karısına arkasından gelen kimse melundur/lanetlenmiştir!”

Ebu Davud 2162, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/444, 479, Albânî Adabu’z-Zifaf 105

(2) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah, erkeğe yahut da kadına arkasından gelen kimseye asla bakmaz

Nesei İşretü’n-Nisa 115, Tirmizi 1175, İbnu’l-Carud 729, İbni Hibban 4203, Albânî Adabu’z-Zifaf 105

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Hayızlı kadınla ilişkide bulunan, bir kadınla dübüründen/anal yoldan ilişkiye giren veya kahine giden, Muhammed’e indirileni inkar etmiştir

Tirmizi 135, Albânî Sahihu’l-Cami’ 5918

(4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim hayızlı bir kadına veya kadına dübüründen/anal yoldan yaklaşırsa, Muhammed’e indirileni (yani İslam dinini) inkar eder, küfre girer

Ebu Davud 3904, Tirmizi 135, Ahmed bin Hanbel Müsned, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2006

Düzgün fıtrat sahibi birçok kadının bu şekilde bir ilişkiyi reddetmesine rağmen, bazı kocalar onları kendilerine itaat etmemeleri durumunda boşayacaklarını söyleyerek tehdit ederler! Bazıları da âlimlere sormaktan utanan karısını kandırır ve bu işin helal olduğuna inandırır. Hatta Allah-u Teâlâ’nın şu kavlini delil olarak getirir:

“Kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle geliniz...”

Bakara Suresi 223

Sünnetin Kur’an’ı açıkladığı bilinen bir şeydir ve Sünnette Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şunu bildirdiği rivayet edilir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Fercden (yani çocuğun geldiği yerden) olduğu sürece önden arkadan nasıl dilerseniz öyle gelin (Yani cinsel ilişkiye girin)

Buhari 4220, 4221, Müslim 1435/117, 118, Ebu Davud 2163, Nesei İşretünnisa 88, 89, 90, Tirmizi 2978, Darimi 1/258, İbni Mace 1925, İbni Cerir 2/234, İbni Kesir 1/381, Begavi 2296, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 7/62

Dübürün, çocuğun doğduğu yer olmadığı ve büyük pisliğin boşaltım yeri olduğu bilinmeyen bir şey değildir! Bu günahın varoluşunun nedenlerinden biri de temiz evlilik hayatına, haram olan sapık ilişkilerde ve seks filmlerinden kesitlerle dolu bir kafa yapısıyla, Allah’a tevbe etmeden girilmesidir! Kadın ve erkek, iki taraf ta buna razı olsa bile bu ilişki haramdır! Çünkü haram işlemek için karşılıklı rıza göstermek o haramı helal kılmaz!