Cebrail’in, Firavun’un Ağzına Çamur Basması!

(1) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah, Firavun’u denizde boğduğu vakit (yani boğulmak üzereyken) Firavun şöyle dedi; Şu anda iman ettim! İsrailoğullarının inandığından başka hakkı ile ibadet olunan hiçbir ilah yoktur! La İlahe İllallah.”

Cebrail (Aleyhisselam) şöyle dedi:

“Ey Muhammed! Firavun’a rahmetin ulaşmasından korkarak denizin çamurundan alıp onun ağzına tıkarken beni görmeliydin!”

Tirmizi 3306, Ahmed bin Hanbel Müsned 24672, Tayâlisî 2693, Taberî 11/163, İbni Hibban 6215, Hakim Müstedrek 2/340

(2) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Firavun’un La İlahe İllallah deyip de bu yüzden Allah’ın ona rahmet etmesinden korkarak veya Firavun’a rahmet etmesinden korkarak Cebrail, Firavun’un ağzına çamur tıkamaya başladı!”

Tirmizi 3307, Ahmed bin Hanbel Müsned 21574