Soru: Selamun Aleykum. Ben hiç bir mezhebe bağlı kalmak istemiyorum! Sadece Kur’an ve Sünnete uymak istiyorum. Dört mezhep alimlerinin abdest hakkında çeşitli görüşleri var hangisi doğru hangisi yanlış kafam karışıyor! Bu konuda beni aydınlatır mısın?

Cevap: Ve Aleykum Selam. Muvahhid bir Müslümana düşen, Kur’an ve Sahih Sünnet ile amel etmesidir. Bizim için aslolan, Kur’an ve Sahih Sünnettir! Biz her konuda, Kur’an ve Sahih Sünnete müracaat ediyoruz! Kur’an ve Sahih Sünnete göre abdest alma şekli şöyledir:

Abdest Almanın Şekli

(1) Humran bin Eban (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Osman bin Affan (Radiyallahu Anh)’ı abdest alırken gördüm.

Ellerine biraz su döktü ve onları üç kez yıkadı.

Sonra üç kez ağzını çalkaladı ve burnuna su alıp çıkardı.

Sonra üç kez yüzünü yıkadı.

Sonra sakalını hilalledi.

Sonra üç kez dirseğine kadar sağ elini yıkadı.

Sonra sol elini aynı şekilde yıkadı.

Sonra parmaklarını hilalledi.

Sonra başını meshetti. Yani başını meshetmek için iki eline su aldı ve meshetmeye başının ön kısmından başladı. Sonra ellerini başının arka kısmına enseye doğru götürdü. Sonra ellerini (tekrar) başının ön kısmına getirdi.

Sonra kulaklarının içini ve dışını meshetti. (Yani şehadet parmağı ile kulağının içini başparmağı ile de kulağının dışını meshetti.)

Sonra üç kez sağ ayağını topuklara kadar yıkadı.

Sonra bu şekilde sol ayağını da yıkadı.

Sonra Osman bin Affan (Radiyallahu Anh) şunu söyledi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i bu benim abdest aldığım gibi abdest alırken gördüm. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim bu benim abdestim gibi abdest alır, sonra kalkar içinden kendi kendisiyle konuşmaksızın iki rekât namaz kılarsa, onun günahları bağışlanır.”

Buhari 1800, Müslim 226/3, İbnu’l-Carud 72, 73, Ebu Avane 1/238, Ebu Davud 106, 110, Nesei 84, İbni Mace 430, 434, Tirmizi 32, İbni Hibban 1060, İbni Huzeyme 23, 151, Abdurrezzak 141, Tabarani Mucemu’s-Sagir 1/267, Beyhaki 1/53, 54, Begavi 153, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/149

(2) Abdu Hayr (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) sağ eliyle su kabını aldı sol eline döktü. Sonra onunla iki elini yıkadı. Ellerini bu şekilde üç kez yıkadı. Abdu Hayr (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

Ali (Radiyallahu Anh) ellerini bu şekilde üç kez yıkayıncaya kadar ellerini su kabının içine girdirmedi.

Sonra sağ elini su kabına girdirdi eline su alarak üç kez ağzını doldurup mazmaza yaptı.

Sonra peşinden üç kez burnuna su alıp sol eliyle çıkardı.

Sonra üç kez yüzünü yıkadı.

Sonra üç kez dirseğine kadar sağ elini yıkadı.

Sonra üç kez dirseğine kadar sol elini yıkadı.

Sonra sağ elini su kabının içine suda eli kaybolacak şekilde girdirdi.

Sonra alabildiği kadar su ile elini oradan çıkardı.

Sonra sağ elindeki suyu sol eline dökerek iki eliyle bir kez başının tamamını meshetti.

Sonra sağ elini su kabına girdirdi sonra onunla sağ ayağına su döktü ve sol eliyle sağ ayağını üç kez yıkadı.

Sonra yine sağ eliyle sol ayağına su döktü ve sol eliyle sol ayağını üç kez yıkadı.

Sonra sağ elini su kabına yine daldırdı, elini su ile doldurdu sonra o suyu içti.

Sonra Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“İşte bu, Allah’ın Nebisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in abdestidir. Kim, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in abdestine bakmak isterse, Nebisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in abdesti işte böyledir.”

İbnu’l-Carud 68, Ebu Davud 111, 112, Nesei 93, Darimi 1/178, İbni Huzeyme 147, İbni Hibban 1079, Tayalisi 149, Darekutni 1/90, Begavi 222, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/135