Kullanılması Caiz Olmayan Kaplar
İle Alakalı Konular

(32) Altın ve Gümüş Kaptan Yemek ve İçmek Haramdır!

(49) İbni Ebi Leyla (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Huzeyfe (Radiyallahu Anh) Medain şehrinde bulunuyordu ve su içmek istedi. Kendisine dihkan gümüş bardakla bir içecek getirdi. Huzeyfe (Radiyallahu Anh) kızarak bardağı attı ve:

−Size haber vereyim ki, ben bu adamı asla bana bu gümüş bardakla su verme diye emredip yasakladım! Ancak bu adam bundan vazgeçmediği için bu bardağı attım. Muhakkak ki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizi harir ve dibac giyinmekten, altın ile gümüş kaplardan bir şey içmekten yasakladı ve şöyle buyurdu:

−“Bunlar dünyada kâfirlerindir! Ahirette ise sizin kullanacağınız kaplardır!”

Dihkan: Medain şehrinin azizlerine verilen bir addır. Medain İran şehirlerinin en büyüklerinden idi.

Harir: İpek demektir.

Dibac: Aslı Farsça bir kelimedir, halis ipek kumaş demektir.

Buhari 5677, Müslim 2067/4

(50) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Altın ve gümüş kaptan bir şey içen kimsenin karnında mutlaka cehennem ateşi ses çıkartır!”

Buhari 5678, Müslim 2065/1

(33) Müşriklerin Kaplarını Kullanmanın Nehyi!

(51) Ebu Sa’lebe el-Huşeni (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ben, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve ona sorup:

−Ya Rasulallah! Müşriklerin tencerelerinde yemek pişiriyoruz bunun hükmü nedir? dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“O tencerelerde yemek pişirmeyin!”

Ben:

−Onlara ihtiyacımız olursa ve onlardan başka da bulamaz isek? dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“O halde tencereleri güzelce yıkayın sonra onlarda yemek pişirin ve yiyin.”

İbni Mace 2831, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 37

(52) Ebu Sa’lebe el-Huşeni (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ben:

−Ey Allah’ın! Nebisi! Biz ehli kitap bir topluluğun beldesinde bulunuyoruz. Biz onların kaplarından bir şey yiyebilir miyiz? Bir av arazisinde yayımla, okumla talim ettirilmemiş köpeğimle ve talim ettirilmiş köpeğimle av yapıyorum. Bunlardan hangisi benim için doğru olur? dedim. Allah’ın Nebisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Ehli kitabın kaplarıyla ilgili zikrettiğin şeye gelince, eğer o kaplardan gayrını bulabilirseniz onların kaplarında bir şey yemeyiniz! Eğer onlardan gayrını bulamazsanız o kapları yıkayın ve onlarda yiyiniz. Yayınla avladığın ve Allah’ın adını üzerine andığın avı yersin. Talim ettirilmiş köpeğinle avladığın ve Allah’ın ismini andığın avı yersin. Talim ettirilmemiş köpeğinle avladığın ve boğazlamasını idrak ettiğin ve kestiğin şeyi de yersin.”

Buhari 5506, Müslim 1930/8