Oruç Tutmak

Niyetle birlikte fecrin doğmasından güneşin batmasına kadar orucu bozan şeylerden el çekmektir.

Orucun Farz Olduğu Kimseler:

1) Müslüman.

2) Buluğ çağına ulaşmış.

3) Akıllı.

4) Mukim. Yani: Yolculukta bulunmama halidir.

5) Sıhhatli, sağlığı yerinde.

6) Bir de kadınlar için hayız ve loğusa olmaması gerekir.

Kim bilerek orucunu bozarsa kaza eder, ona tevbeden başka kefaret de gerekmemektedir. İbni Ebi Şeybe 2/515/1

Kim de eşiyle cima sebebiyle orucunu bozarsa, ona köle azat etme; peş peşe iki ay oruç tutma yahut altmış fakiri doyurma şeklinde kefaret gerekir. Buhari 1804,1805

Oruç Tutmayacak Kimseler:

1) Çok yaşlı oruç tutmaktan aciz erkek ve kadın.

2) Şifa bulması umulmayan hasta.

Not: Bu kişiler fidye verir. Fidye ise her güne bedel olarak bir fakiri doyurmaktır. Kaza ederek orucu bozmak hastaya, yolcuya, savaşan kimseye, kendi nefsi ve çocuğu aleyhine korktuğu vakit hamile ve emziren kadına ruhsat verilmiştir.

Orucu Bozan Şeyler:

1) Bilerek yemek içmek yahut iğne yoluyla gıda almak.

Müellifin, iğne yoluyla gıdalanma da orucu bozan sebeplerden bir sebeptir demesi, âlimler arasında ihtilaflı bir konudur. Tedavi esnasında gıda verici de olsa serum ve benzeri ilaçların orucu bozmadığı birçok muhakkik âlimin görüşüdür ve bu görüş doğru olmaya daha yakındır.

2) Bilerek kusmak. Ebu Davud 2380

3) Hayız ve nifas. Buhari 1819

4) Bilerek cima etmek (Cinsel ilişkiye girmek). Buhari 1804