Soru: Aileme ve arkadaşlarıma utancımdan soramadığım bir sorum var. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Haftalardır internette, mastürbasyon yapmayı araştırıyorum ama bir türlü kesin ve net bir cevap bulamadım. Kimisi haram diyor, kimisi helal diyor. Mastürbasyon yapmanın hükmü nedir?

Cevap: Mastürbasyon yapmak kişilere göre değişir. Mastürbasyon yapmak bazıları için haram, bazıları için helaldir. Öncelikle mastürbasyon yapmak sağlık açısından çok zararlıdır! Doktorların dediği gibi, sık yapıldığı zaman kişinin karşı cinse şehvet duymamasına ve kısırlığa yol açar! Evli olan kişilerin mastürbasyon yapması haramdır. Mastürbasyon yapması helal olan kişilere gelince:

Oruç tuttuğu halde karşı cinse olan şehvetini gideremeyen bekâr kişi ve cezaevinde ki mahkûm. Kişinin harama düşmemek için çaba sarf etmesi gerekir. Örneğin:

1) Harama bakmaması gerekir.

2) Çıplak resimlere bakmaması gerekir.

3) İnternette kendisini şehvetlendirecek yerlere girmemesi gerekir.

İslam’a göre kendi kendini tatminin yani mastürbasyon/elle boşalmanın hükmü, kişinin içinde bulunduğu şartlar göz önüne alınmadan değerlendirilemez. Bu açıdan, önce insanın ruh hali ve yaşadığı ortamı iyi değerlendirmek gerekir.

Her şeyi çift çift yaratan Allah-u Teâlâ, insan neslinin devamı ve huzuru için, birbirine kaynaşmaya elverişli ve birbirini çekici iki cins olarak yaratmıştır.

Üstelik onların ihtiyaçlarını da karşılıklı yaratmıştır. İnsanın bu ihtiyacını giderme yolu olarak evlilik müessesesini helâl ve gerekli kılan Allah-u Teâlâ, bunun dışındaki yolların insan yaratılışına aykırı olduğunu bildirmiştir.

İslam, insanları kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin evliliğe teşvik ederken evlilik dışı ilişkileri şiddetle cezalandırmaktadır. Bekârlığın ortadan kaldırılmasını sürekli öğütleyen İslam, Müslümanlara aralarındaki bekârları evlendirme yükümlülüğünü getirmektedir.

İslam’ın teklif etliği toplum modelinde sorumluluk yüklenebileceği erkek ve kadınlar evlenip yuva kurarak, evlenmeye gücü yetmeyenlerin de oruç tutarak sabretmesi gerekir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in tavsiye ettiği gibi.

(1) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bizler, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in beraberinde evlenmek için hiçbir şeyi olmayan gençler idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize şöyle buyurdu:

“Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin! Muhakkak ki, evlenmek gözü haramdan en iyi saklar ve ferci de (yani cinsel organı da) en iyi korur. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun! Kuşkusuz ki, oruç onun için bir kalkandır!”

Ferc: Erkeğin ve kadının cinsel organıdır.

Buhari 5162, Müslim 1401/1, Nesei 2238, Tirmizi 1081, Darimi 2/132, İbnu’l-Carud 672, Abdurrezzak 10380, Beyhaki 7/77, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/424, 432, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1781

Ekonomik olarak dayanışmalı bir İslam toplumunda evlenmeye gücü yetmeyen kişiler de toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayla bu olumsuz durumdan kurtulup evlenme imkânı bulacağı muhakkaktır. Bekârlığı tercih eden kitle azınlık durumundadır.

Böyle bir toplumda insanın kendi kendini tatmin gibi çirkin bir yola ihtiyaç duymayacağı açıktır. Ancak, İslam’ın öngördüğü vasıflardan uzak olan günümüz toplumlarında, bir Müslümanın durumu ile İslam toplumunun şartlarını ayrıştırmak gerekir.

Müslümanlar küfür toplumunda yaşamaktalar, bu sebeple inandıkları değerleri göz ardı edilmekte, hatta ayaklar altına alınmaktadır. İnsanlar bu toplumda sokağa çıktıklarında, çarşıda, pazarda, işyerinde, okulda ve otobüste sürekli olarak cinsel saldırılarla karşı karşıyalar.

Günahtır diye gitmediği, uzak durduğu en çirkin görüntüler televizyon aracılığıyla oturma odasına hatta yatak odasına kadar girmiştir. Müslüman gençlerin çoğunluğunun da ekonomik yönden zayıf ailelerden gelmesi, günümüz şartlarında evlenmeyi zorlaştıran bir olaydır.

Böyle bir toplumda, Müslümanlar bekârı evlendirme sorumluluğunu yerine getirmiyor iseler o toplumda yaşamak zorunda olan bir Müslümanın kendi kendini tatmin etmesi yani orgazm olması haram mıdır? Yoksa helâl midir?

Bazı âlimler evli olmayan birinin, alışkanlık haline getirmemek şartıyla, karşı cinse olan özlemini mastürbasyonla giderebileceği görüşündedirler. Ancak bunu, zina tehlikesine düşmemek ve çok fazla zihni meşgul etmemek için açık bırakılan bir zaruret kapısı olarak görmek gerekir.

Asıl olarak mastürbasyon/el ile boşalmak helâl değildir. Bunu hiçbir İslam âlimi savunmamıştır. İki tercih arasında kalan bir Müslüman zararı daha az olanını tercih etmelidir.

Bu bir fıkıh kuralıdır. Eğer bir Müslüman, zina yapabilecek kadar kendi kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan, mastürbasyon/el ile boşalma yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.

Bazı alimler mastürbasyon hakkında şöyle diyorlar:

1) Keyfî olarak mastürbasyon yapmak yani el ile menisini getirmek haramdır! Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, şehvetini gidermek için bunu yaptığında günahkâr olmayacağı umulur. Hatta böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek yani mastürbasyon yaparak şehvetini gidermesi gerekir.

2) Mastürbasyon yapan kişi eğer bunu zinadan korunmak için yapmışsa bir günah yoktur. Yani şehveti galebe çalar da, onu gidermek için yaparsa cezalanmaması umulur.

3) Karı koca arasında ki, ilişki esnasında erkeğin, menisini karısının eli ile çıkartması caizdir.

4) Meni, kan aldırmak gibi vücuttan dışarı atılması gereken bir fazlalıktır. Bu yüzden zinaya düşme korkusu ve evlenmeye gücü yetmeme hallerinde, kişinin mastürbasyon yapmasının caiz olduğunu söylenmiştir.

Bu şartlar göz önünde bulundurulacak olursa, mastürbasyon yapmanın yani elle boşalmanın hükmünü herkes kendi vicdanında daha iyi verebilir.

Ancak insan fıtratı mastürbasyon yapmayı hoş karşılamaz. Çünkü mastürbasyon yaptıktan sonra insanda bir pişmanlık duygusu meydana gelir. İşte böyle bir fiilin kesin olarak helalliğine hiçbir Müslüman inanmaz ve bu yolu çözüm olarak görmez.

Haramlar bellidir, helâller bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. En güzeli bunlardan uzak durmaktır.

(2) Nu’man bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanlardan çoğu onu bilemez! Herkim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını şüpheden beri etmiştir! Herkim de şüpheli şeyleri işlerse (etrafı çevrili) koruluk etrafında davarlarını otlatan çoban gibi oraya girebilir! Dikkat! Her kralın bir koruluğu vardır. Dikkat! Allah’ın yeryüzündeki koruluğu onun haramlarıdır! Dikkat! Cesette bir parça et vardır o salih olduğu zaman bütün ceset salih olur; eğer o fasit olursa bütün cesette fasit olur! Dikkat edin ki, o kalptir!”

Buhari 206, Müslim 1599/107, Ebu Davud 3329, Nesei 4465, Tirmizi 1219, Darimi 2/245, İbni Mace 3984, İbni Hibban 721, İbnu’l-Carud 555, Begavi 2031, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/269, 271, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2075

Nitekim tıp otoriteleri de aşırı alışkanlık haline getirilen mastürbasyonun ruhî ve fizyolojik zararlarını ortaya koymaktadırlar.