Gusül Abdesti İle Alakalı Konular

(3) Gusledecek Kimsenin Perdelenmesi

(58) Ya’la bin Umeyye (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) açıkta çıplak olarak yıkanan bir adam gördü de bunun üzerine minbere çıkıp Allah’a hamd edip ona senada bulundu sonra şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, Allah-u Teâlâ çok hayâlıdır örtücüdür, hayayı ve örtünmeyi sever. Biriniz yıkandığında perdelensin!”

Ebu Davud 4012, Nesei 404, Beyhaki 1/70, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2335

(59) Meymune (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i perdeledim cünüplükten dolayı gusül abdesti aldı.”

İbnu’l-Carud 97, Ebu Avane 864

(4) Eşlerin Bir Kaptan Beraber Yıkanmalarının Caizliği

(60) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir kâse ile yıkanıyordu. Ben ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir kaptan yıkanıyor idik.”

Müslim 317/41, Buhari 382, Nesei 1/128, 201, İbni Hibban 1194, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/37

(5) Gusül Abdestinin Namaz Abdestine İktifa Edeceği

(61) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gusül abdesti aldıktan sonra yeni bir abdest almazdı!”

Tirmizi 107, Ebu Davud 250, Nesei 252, İbni Mace 579, Hakim 1/153

(6) Kadın Örgülü Saçıyla Gusül Abdesti Alabilir

(62) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

−Ya Rasulallah! Ben başımın saç örgüsü çok olan bir kadınım; cünüplük guslü için saçımın örgüsünü çözeyim mi? dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Hayır, başına üç kere su dökmen yeterlidir. Sonra bedeninin tamamına su akıtırsın ve temizlenmiş olursun veya işte temizlendin gitti.”

Müslim 330/58, Ebu Davud 251, Nesei 241, Tirmizi 105, İbni Mace 603

(7) Cünüp Kimsenin Yapması Caiz Olan Şeyler

(63) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüp olarak yemek veya uyumak isterse, namaz abdesti gibi abdest alırdı!”

Müslim 305/22, Buhari 390, Ebu Avane 1/277, 278, Ebu Davud 224, 222, Nesei 1/138, 139, İbni Mace 584, Beyhaki 1/200, Begavi 265, İbni Huzeyme 213, İbni Hibban 1217, Abdurrezzak 1073

(64) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Ömer (Radiyallahu Anh), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

−Birimiz cünüp iken, uyuyabilir mi? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Abdest alsın, isterse uyusun, isterse yesin.”

Buhari 390, Müslim 306/2324, Tirmizi 120, İbni Mace 585

(65) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herhangi biriniz ehline geldiği (yani cinsel ilişkiye girdiği zaman) ve sonra tekrar ona dönmek (yani cinsel ilişkiye girmek) istediği vakit abdest alsın!”

Müslim 308/27, Ebu Avane 1/280, Ebu Davud 220, Nesei 1/142, Tirmizi 141, İbni Mace 587, Beyhaki 1/204, Begavi 271, İbni Huzeyme 219, 221, İbni Hibban 1211, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/28

(20) Cünüp de Olsa Müslüman Necis Değildir!

(66) Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), ben cünüp olduğum halde bana karşı geldi ve musafaha yapmak için bana uzandı. Ben cünübüm dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Müslüman necis olmaz!”

İbni Hibban 1369, Müslim 372/116, Ebu Avane 1/275, Ebu Davud 230, Nesei 1/145, İbni Mace 535, İbni Huzeyme 1359, Beyhaki 1/189, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/384, 402