Soru: Yabancı kadınla kucaklaşıp ve tokalaşan, şeytanla beraber zincire vurulup ateşe atılır, şeklinde bir hadis var mıdır?

Cevap: Bu şekilde sahih bir hadis yoktur, ama şöyle bir sahih hadis vardır.

Namahrem bir kadınla tokalaşmak şüphesiz ki, elin zinasıdır!

(1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Sizden birinizin kafasına demirden bir iğne sokulması, onun için kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır!”

Tabarani Mucemu’l-Kebir 20/212, Albânî Sahihu’l-Cami’ 4921

(2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Gözler zina eder, eller zina eder, ayaklar zina eder, cinsel uzuv zina eder.”

Ahmed bin Hanbel Müsned 1/412, Albânî Sahihu’l-Cami’ 4126

(3) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den daha temiz kalpli birisi var mıdır!? Buna rağmen Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki, ben kadınlarla musafaha etmem/tokalaşmam!”

Ahmed bin Hanbel Müsned 6/357, Albânî Sahihu’l-Cami’ 2509

(4) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Ben, kesinlikle kadınların eline dokunmam!”

Tabarani Mucemu’l-Kebir 24/342, Albânî Sahihu’l-Cami’ 7054

(5) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Hayır, Allah’a yemin olsun ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eli mahremi olmayan kadın eline hiç değmedi. Kadınlarla sadece sözlü olarak beyatleşirdi.”

Müslim 3/1489

Saliha eşlerini, erkek kardeşiyle tokalaşmamaları durumunda boşamakla tehdit eden insanlar Allah’dan korksunlar!

Şunu da bilmek gerekir ki eldiven giymek gibi araya engel koymak ya da elbisenin altından tokalaşmak bir şeyi değiştirmez. İki şekilde de musafaha/tokalaşma haramdır.