Cahiliye Alışverişi İle İlgili Konular

(56) Habelü’l-Habel Satışı Haramdır!

(89) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Habelü’l-Habel satışını yasakladı! Habelü’l-Habel, deve karnındaki yavruyu doğurup, doğan yavrunun da hamile kalmasıdır.”

Malik 2/653/62, Buhari 1977, 1978, Müslim 1514/5, 6, Ebu Davud 3380, Nesei 4639, Tirmizi 1229, İbni Mace 2197, İbnu’l-Carud 591, Humeydi 689, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/56, 2/5

(57) Mülamese Alışverişinin Yasaklanması!

(90) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) alışverişte mülameseyi yasakladı! Mülamese, bir kimsenin, gece yahut gündüz eliyle başka birinin kumaşına dokunmasıdır. Bu kimse o kumaşı evirip çevirmez sadece dokunur o kadar...”

Buhari 5874, Müslim 1012/3, Ebu Davud 3377, 3378, 3379, Nesei 4527, İbni Mace 2170, İbnu’l-Carud 5929 İbni Hibban 4976, Abdurrezzak 14987, Ebu Yağla 976, 1116, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/6, 66

(91) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) el dokundurma suretiyle yapılan satışları yasakladı!”

Buhari 1980, Müslim 1511/1, Malik 2/666, Nesei 4521, İbni Hibban 4975, Begavi 2101

(92) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki çeşit; mülamese ve münabeze alışverişini yasakladı! Mülamese; iki kişiden her birinin arkadaşının elbisesine onu satın almayı düşünmeksizin dokunmasıdır...”

Buhari 463, Tirmizi 1310, İbni Hibban 4975, Abdurrezzak 14989, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/476, 480

(58) Munabeze Alışverişinin Yasaklanması!

(93) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) alışverişte mülameseyi ve münabezeyi yasakladı!.. Münabeze ise, bir kimsenin kendi kumaşını başka birine atması ve onun da kendi kumaşını buna atmasıdır. Bu atışma, kumaşa bakmaksızın ve aralarında razı olup kabullenme olmaksızın olur...”

Buhari 5874, Müslim 1012/3, Ebu Davud 3377, 3378, 3379, Nesei 4527, İbni Mace 2170, İbnu’l-Carud 5929 İbni Hibban 4976, Abdurrezzak 14987, Ebu Yağla 976, 1116, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/6, 66

(94) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) atışma suretiyle yapılan satışları yasakladı!”

Buhari 1980, Müslim 1511/1, Malik 2/666, Nesei 4521, İbni Hibban 4975, Begavi 2101

(95) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) münabeze alışverişini yasakladı! Münabeze ise birbirinin elbisesini görmeden iki kişiden her birinin kendi elbisesini diğerine atmasıdır.”

Buhari 463, Tirmizi 1310, İbni Hibban 4975, Abdurrezzak 14989, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/476, 480

(59) Taş Atma Alışverişinin Yasaklanması!

(96) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) taş atma şeklindeki satışı ve teslimi mümkün olmayan şeylerin alışverişini yasakladı!”

Müslim 1513/4, Ebu Davud 3376, Nesei 4530, Tirmizi 1230, Darimi 2/251, 254, İbni Mace 2194, İbnu’l-Carud 590, Darekutni 3/15, 169 Beyhaki 5/2669 Ahmed bin Hanbel Müsned 2/376, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1294