Kişinin Hastayken İnlemesi

Tâvus (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Kişinin hastayken inlemesi de dâhil ağzından çıkan herbir şeyden dolayı hesaba çekilecektir!”

Ebu Nuaym Hilyetu’l-Evliyâ