Namazda Sütre Farzdır!

(1) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sadece kıbleye doğru namaz kıl! Önünden hiç kimsenin geçmesi için bırakma! Eğer imtina eder geçmek isterse onunla savaş! O ancak bir şeytandır!”

İbni Hibban 2369, İbni Huzeyme 800

(2) Talha bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Biriniz namazda önüne rahlin deve semerinin arkasında ki yaslanılacak ağaç gerisi kadar bir şey edinsin sonra ona doğru namaz kılsın!”

Müslim 499/241, Ebu Davud 685, Tirmizi 334, İbni Mace 40, Ahmed bin Hanbel Müsned 1388, 1398

(3) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Biriniz insanlara sürte olacak bir şeye doğru namaz kıldığında ve bir kimse de önünden geçmek isterse onu geçmekten men etsin! Eğer ısrar ederse onunla savaşsın! O ancak bir şeytandır!”

Buhari 585, Müslim 505/528, Ebu Davud 697, Ebu Avane 2/43, Nesei 756, İbni Mace 954, İbni Huzeyme 816, Beyhaki 2/267, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/34, 43, 44

(4) Amr bin Şuayb’in babası o da dedesinden naklederek şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Seniyyeden Azahir mevkiine indiğimizde namaz vakti geldi. Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasında olduğumuz halde bir duvarı sütre edinerek namaza durdu. Bir kuzu geldi ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in önünden geçiyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kuzuya engel olmak için çaba sarf etti hatta karnı duvara yapıştı. Kuzu, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasından geçmeye mecbur kaldı.”

Ebu Davud 708

(5) Sehl bin Ebi Hasme (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her hangi biriniz sütreye doğru namaz kıldığı vakit, ona yaklaşsın, şeytan namazını aleyhine kesmesin.”

Ahmed bin Hanbel Müsned 16090, Ebu Davud 695, Nesei 747, Tayalisi 1342, Humeydi 401, İbni Hibban 2373

Sonuç: Sütre, namaz kılanın önünden geçilmesini engellemek için önüne koyduğu yarım metre yüksekliğindeki herhangi bir nesnedir. Namaz kılan, Rabbinin önünde O’na münacat edip seslenmektedir. Önünden biri geçtiğinde bu geçişle, münacat ve seslenişi kesilir, huşusu gider. Bu sebeple namaz kılanın önünden geçenin günahı büyüktür.

Namaz kılanın önünden geçen kimse, bu fiiliyle ne büyük günah işlediğini bilmiş olsaydı, orada kırk sene bekler yine namaz kılanın önünden geçmezdi. Namaz kılanın önünden geçenin günahının büyüklüğü sebebiyle namaz kılan kimseye onunla kavga etmesine izin verilmiştir.

Namaz kılarken sütre edinmek vaciptir! Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sütre edinmeyi emretmiş, namazlarında onu kullanmaya devam etmiş ve sütresiz namazı yasaklamıştır! Bu karinelerin hepsi sütrenin vacip olduğunu teyit etmektedir.

İfade edildiği gibi sütre edinmek, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kavli, fiili ve takriri sünneti olarak sabittir. Bir süneti ihya edip ona ittiba ederek onunla amel etmek sıratı mustakim üzere olmaktır. Sütre, namaz kılanın bakışlarının sağa sola kaymasına bu sebeple de huşusunun gitmesine mani olur.

Namaz kılanın sütre edinmekle yahut sütreye doğru namaz kılmakla, başkalarının önünden geçerek günah işlemesine vesile olmaz. Âlimler namaz kılanın önünden geçmek isteyen kimseyi bundan alıkoymak için, önce yumuşaklıkla sonra daha ciddi sonra ısrar ederse sertlikle muamele edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.