Soru: Kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş, bu şeklinde sahih bir hadis var mıdır?

Cevap: Bu şekilde sahih bir hadis yoktur! Sizin söylediğiniz Bu hadis, allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh)’in dediği gibi uydurma olup asılsızdır!

Mevzu bir hadiste yani uydurma olup asılsız olan bir hadiste şöyle geçmiştir.

(1) Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim kardeşini (işlediği) günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi o günahı yapmadan/işlemeden ölmez!”

Bu hadis uydurmadır, asılsızdır! Tirmizi 2620

Zayıf bir hadiste de şöyle geçmiştir.

(2) Vâsile bin el-Eska (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kardeşinin başına gelen şeye sevinme! Allah ona rahmet eder ve kardeşinin başına geleni senin başına verir!”

Bu hadis zayıftır! Tirmizi 2621

Not: Müslüman bir kimse din kardeşinin ve arkadaşının işlediği günahına ne sevinir ne de açığa vurur! Ona nasihat eder ve elinden tutar. Kardeşi ister zalim olsun, ister mazlum olsun, hiç fark etmez!

(3) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Biri muhacirlerden, diğeri Ensar’dan olmak üzere iki çocuk kavga ettiler. Bunun üzerine muhacir yahut Muhacirler:

–Yetişin ey Muhacirler! diye nida etti. Ensarî de:

–Yetişin ey Ensar! diye nida etti! Buna müteakiben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), (evinden dışarı) çıkarak şöyle buyurdu:

–“Nedir bu? Cahiliyet halkı davası mı?”

Sahabeler:

–Hayır, ya Rasulullah! Öyle bir şey yoktur! Yalnız şu iki çocuk kavga ettiler de biri, diğerinin arkasına vurdu, dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

–“O halde bir sakınca yoktur. Kişi, zalim de olsa, mazlum da olsa, kardeşine yardım etsin! Eğer (kardeşi) zalimse, onu (yapmış olduğu kötü şeyden) men etsin! Kuşkusuz ki, bu onun için bir yardımdır. Eğer (kardeşi) mazlum ise, ona da yardım etsin!”

Müslim 2584/62, Tirmizi 2356