Soru: Köpeğe veya köpeğin salyasına dokunmak abdesti bozar mı?

Cevap: Köpeğe veya köpeğin salyasına dokunmak, abdesti bozmaz! Çünkü abdest, şer’î bir delil gereği sabit olduktan sonra onu, ancak şer’î bir delil ortadan kaldırır yani abdesti bozar!

Köpeğe veya köpeğin salyasına dokunmanın abdesti bozduğuna dair herhangi bir delil ise yoktur! Bunun içindir ki, alimler, köpeğe veya köpeğin salyasına dokunmayı, abdesti bozan şeylerden saymamışlardır!

İbni Kudame (Rahmetullahi Aleyh), abdesti bozan şeyleri zikrettikten sonra köpeğe veya köpeğin salyasına dokunmayı abdesti bozan şeylerden zikretmemiş ve şöyle demiştir:

“İşte bunların hepsi, abdesti bozan şeylerdir ve alimlerin genelinin görüşüne göre de bunlardan başka şeylerle da abdest bozulmaz!”

İbni Kudame el-Muğnî 1/264

Fakat şüphe yok ki, köpeğin salyası, tiksinti veren necis bir şeydir ve necaseti de şiddetlidir! Bir defası toprakla olmakla birlikte yedi defa yıkanmadıkça köpeğin necaseti giderilmiş olmaz! Köpeğin necis olması ile abdestin bozulması arasında fark vardır!