Allah Zelil Kılsın!

Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Hakikaten biz Allah’ın İslam ile şereflendirdiği bir toplumuz. İslam’dan başkasıyla izzet arayanı Allah zelil kılsın!”

Ebu Nuaym Hilyetu’l-Evliyâ 49