Hırsızlık da Yapıyor!

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir adam, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:

−Falanca kimse gece namaz kılıyor, fakat sabah olunca da hırsızlık yapıyor, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Şüphesiz ki, onun söylediği şey (yani kıldığı namazı) onu hırsızlıktan alıkoyacaktır.”

Ahmed bin Hanbel Müsned, Heysemî Mecmeu’z-Zevâid