Mendub Olan Gusüller

(1) İstihaze Kanı İçin Gusül Abdesti Almak Mendubtur

(46) Hamne bin Cahş (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Çok fazla hayız görüyordum. Bu durumu haber verip fetva istemek için kardeşim Zeynep’in evinde bulunan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim:

ꟷYa Rasulallah! Ben çok fazla hayız gören bir kadınım. Buna ne dersin? Bu durum beni, namazdan ve oruçtan men etti dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Sana pamuğu öğütlerim, zira o kanı giderir.”

Ben:

−Kan bundan daha çoktur, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Bez kullan!”

Ben:

−Kan bundan daha fazladır, fışkırır gibi geliyor, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunun üzerine şöyle buyurdu:

−“İki hüküm söyleyeyim, hangisini yaparsan sana yeter. Eğer ikisini de yaparsan ne ala, orasını sen daha iyi bilirsin. Bu durum şeytanın darbelerinden bir darbedir. Altı veya yedi gün Allah’ın sana bildirdiği müddet kendini hayızlı kabul et; sonra yıkan. (Hayızdan) temizlenip arındığına kanaat getirdiğin yirmi üç veya yirmi dört gün namaz kıl ve oruç tut. Çünkü bu sana yeter. (Normal) kadınlar nasıl hayız günlerinde hayız, temizlik günlerinde de temizleniyorlarsa sen de her ay öyle yap. Öğleyi tehir edip ikindide acele ederek sonra yıkanır ve iki namazı cem eder kılarsın. Akşamı tehir edip yatsıda acele ederek sonra yıkanır ve iki namazı cem eder kılarsın. Sabah namazında yıkanabilirsen yıkan ve namaz kıl. Gücün yeterse oruç tut. Bu (şekilde yapman) bana göre iki işin daha sevimli olanıdır.”

Ebu Davud 287, Tirmizi 128, İbni Mace 627, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/381, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 188

(2) İhram İçin Gusül Abdesti Almak Mendubtur

(47) Abdullah bin El-Huneyn (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Abbas ve Misver bin Mahreme, Mekke’ye yakın Ebvâ mevkiinde ihramlının başını yıkama hususunda ihtilaf ettiler. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−İhramlı kimse başını yıkayabilir, dedi. Misver (Rahmetullahi Aleyh) ise:

−Yıkayamaz! dedi. Ravi Abdullah bin Huneyn (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

−Bu ihtilaf üzerine Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) beni, Ebu Eyyûb el-Ensariye gönderdi. Ben Ebu Eyyûb (Radiyallahu Anh)’ı bir kuyunun iki direği arasında bir bezle kendini perdelemiş olarak yıkanırken, buldum. Kendisine selam verdim. Bu kimdir? dedi.

Ben:

−Abdullah bin Huneyn’im. Beni Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) sana gönderdi, senden Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ihramlı iken başını nasıl yıkıyor idi diye soruyorum, dedim. Ebu Eyyûb (Radiyallahu Anh) elini kendini perdeleyen bezin üzerine koydu ve bezi indirdi. Başı bana iyice gözüktü. Sonra kendisine su döken insana su dök dedi. O kimse de başına su döktü. Ebu Eyyûb (Radiyallahu Anh) iki elini ileri geri götürerek başını ovdu ve:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işte böyle yaparken gördüm, dedi.”

Buhari 1731, 1732, Müslim 1205/91

(3) Bayılan Kimsenin Gusül Abdesti Alması Mendubtur

(48) Ubeydullah (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:

Ben, Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yanına girdim. Ona Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hastalığını bana anlatır mısın? dedim. Aişe (Radiyallahu Anha):

−Evet, anlatırım dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iyice ağırlaştı. Müteakiben şöyle buyurdu:

−“İnsanlar namaz kıldı mı?”

Biz:

−Hayır! Ya Rasulallah? Onlar seni bekliyorlar dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Benim için leğene su koyun!”

Aişe (Radiyallahu Anha) dedi ki:

−Dediğini yaptık oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken bayıldı. Sonra ayıldı ve şöyle buyurdu:

−“İnsanlar namaz kıldılar mı?”

Biz:

−Hayır, Ya Rasulallah! Onlar seni bekliyorlar dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Benim için leğene su koyun!”

Dediğini yaptık, oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken yine bayıldı, sonra ayıldı ve yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“İnsanlar namaz kıldılar mı?”

Biz:

−Hayır, Ya Rasulallah! Onlar seni bekliyorlar dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Benim için leğene su koyun!”

Dediğini yaptık oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken yine bayıldı, sonra ayıldı ve yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“İnsanlar namaz kıldılar mı?”

Biz:

−Hayır, Ya Rasulallah! Onlar seni bekliyorlar dedik. O sırada insanlar mescidde toplanmış yatsı namazı için Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i bekliyorlardı. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlara namaz kıldırması için Ebu Bekir’e haber gönderdi…

Buhari 687, Müslim 418/90, Ebu Avane 2/112, Nesei 833, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/228

(4) Ölü Yıkayan Kimsenin Gusül Abdesti Alması Mendubtur

(49) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim bir ölü yıkarsa gusül abdesti alsın! Herkim de ölüyü taşırsa abdest alsın!”

Ebu Davud 3161, Tirmizi 993, Tayalisi 2314, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/280, Albânî Ahkâmu’l-Cenâiz 71

(50) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Bizler ölü yıkıyorduk, bizden bazı kimseler bundan dolayı gusül abdesti alıyor, bazı kimseler de gusül abdesti almıyordu!”

Darekutni 2/72, Albânî Ahkâmu’l-Cenâiz 72

(51) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ölünüzü yıkadığınız zaman, onu yıkamanızdan dolayı sizin gusül abdesti almanız gerekmez! Muhakkak ki, ölünüz necis değildir! Ellerinizi yıkamanız size yeterlidir!”

İbni Şahin Nasih 295, 296, Hakim 1/386, Beyhaki 3/398, Albânî Ahkâmu’l-Cenâiz 72