Soru: Adetliyken namaz kılınır mı?

Cevap: Adetli/hayzlı kadın namaz kılamaz!

(1) Muâze şöyle (Rahmetullahi Aleyh) dedi:

Bir kadın, Aişe (Radiyallahu Anha)’ya:

Adetli/hayızlı kadın kılamadığı namazları kaza eder mi? diye sordu.

Bunun üzerine Aişe (Radiyallahu Anha)’da şöyle dedi:

Sen Haruralı mısın? Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında adet/hayız olurduk namazı kaza etmezdik ve onu kaza etmekle de emrolunmazdık!

İbnu’l-Carud 101, Buhari 416, Müslim 335/67, Ebu Avane 1/324, Ebu Davud 262, Nesei 380, Tirmizi 130, Darimi 1/233, İbni Mace 631, İbni Hibban 1349, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/231, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 200

(2) Muâze şöyle (Rahmetullahi Aleyh) dedi:

Aişe (Radiyallahu Anha)’ya:

Adetliye/hayzlıya ne oluyor da orucu kaza ediyor ama namazı kaza etmiyor? dedim.

Aişe (Radiyallahu Anha)’da şöyle dedi:

Sen Haruradan mısın? Ben de:

Haruradan değilim! Fakat öğrenmek istiyorum, dedim. Aişe (Radiyallahu Anha)’da şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kadınları adet/hayz oluyordu. Orucu kaza etmekle emroluyor, fakat namazı kaza etmekle emrolunmuyorduk!

Müslim 335/69, Ebu Avane 941, 942, İbnu’l-Carud 101, İbnu’l-Münzir 782, Abdurrezzak 1277, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/231