Zar Oyunları Oynamak

İnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan oyunlardan birçoğu haram kılınmış işleri içerir. Bunlardan biri de, tavla vb. birçok oyunda taşların hareketi ve yer değiştirmesi işleminde kullanılan zardır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kumara ve şans oyunlarına kapı açan zardan sakındırmıştır!

Bureyde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim, zar ile oynarsa, elini domuz eti ve kanı içinde boyamış gibi olur!”

Müslim 2260/10, Ebu Davud 4939, İbni Mace 3763, Buhari Edebü’l-Müfred 1271, Ahmed bin Hanbel, 5/352, 361, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 8/286, 287

Ebu Musa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim, zar ile oynarsa, Allah’a ve Rasulü’ne isyan etmiştir!”

Ebu Davud 4938, İbni Mace 3762, Buhari Edebü’l-Müfred 1272, Ahmed bin Hanbel bin Hanbel Müsned 4/394, 397, 400, Malik Muvatta 2/729, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 8/278, 286, Albânî Sahihu’l-Cami’ 6505

Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şu itilerek öne doğru atılan, üzerlerinde işaretler bulunan bu iki küp şeklindeki şeyden (zardan ve tavladan) uzak durunuz! Kuşkusuz ki, bunlar Acemlerin kumarıdır!”

Ahmed bin Hanbel bin Hanbel 1/446, Buhari Edebü’l-Müfred 1270

Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma), ailesinden birini zarla oynadığını bulunca, onu döver ve zarını kırardı!”

Buhari Edebü’l-Müfred 1273

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, Allah size içkiyi, kumarı, zarı ve tavlayı yasakladı!”

Ahmed bin Hanbel Müsned 2625, Tabarani Mucemu’l-Kebir 12601, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1708, Albânî Mişkat 4503

Abdullah bin Amr bin As’ (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“İki zarla kumar oynayan, domuz eti yiyen gibidir! Kumar olmaksızın bu iki zarla oynayan da, elini domuzun kanına bulayan gibidir!”

Buhari Edebü’l-Müfred 1277