Kulun Kalbi Doğru Olmadıkça
İmanı da Doğru Olmaz!

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kulun kalbi doğru olmadıkça, imanı da doğru olmaz! Kulun dili doğru olmadıkça da kalbi de doğru olmaz! Komşusu zarar ve eziyetinden emin olmadıkça da kişi cennete giremez!”

Ahmed bin Hanbel Müsned 16/23433, Tergib ve Terhib 5/426