Soru: Bir bayanla evlenmek istiyorum. Kendisi Müslüman ama babasının hiç İslam’la ilgisi yok! Evlenebilmemiz için babasının izni şart mıdır?

Cevap: Evet, kızın babasının izni olmadan nikâh kıyılamaz! Ancak eğer kızın babası kafirse o zaman ondan velilik düşer! O zaman da kızın dedesi, abisi veya amcası veli olur.

(1) Ebu Musa el-Eşari (Radiyallahu Anh) dedi ki:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Velinin izni olmadan nikâh yoktur!”

Ebu Davud 2085, Tirmizi 1101, Darimi 2/137, İbni Mace 1881, İbnu’l-Carud 702, İbni Hibban el-Mevarid 1243, Darekutni 3/218/4, Hâkim 2/170, Beyhaki 7/107, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/394, 413, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1839

(2) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üç kere şöyle buyurdu:

“Her hangi bir kadın velisinin izni olmaksızın nikâhlanırsa, onun nikâhı batıldır! Onun nikâhı batıldır! Onun nikâhı batıldır!”

Ebu Avane 4037, Ebu Davud 2083, Tirmizi 1120, Darimi 2/137, İbnu’l-Carud 700, İbni Mace 1879, İbni Ebi Şeybe 3/272, Darekutni 3/221/10, Hâkim 2/168, Beyhaki 7/105, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/47, 165, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1840

(3) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üç kere şöyle buyurdu:

“Bir kadın, velisinin iznini almadan nikâhlanamaz! Eğer nikâhlanırsa, o nikâh batıldır; o nikâh batıldır; o nikâh batıldır!..”

Ebu Avane 4259, Ebu Davud 2083, Tirmizi 1102, Darimi 2/137, İbni Mace 1879, İbni Hibban 4074, İbni Ebi Şeybe 3/272, İbnu’l-Carud 700, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/47, 165, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1840

Velisi Olmayanın Velisi Sultandır!

(4) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sultan, velisi olmayan kimsenin velisidir!”

Ebu Avane 4037, Ebu Davud 2083, Tirmizi 1102, Darimi 2/137, İbni Mace 1879, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1040