Dördüncü Sebep

Allah ve Rasulüne İtaat Etmek

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“…Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar, kim de yüz çevirirse, ona da elim bir azab ile azabeder.”

Fetih Suresi 17

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler müstesna!”

Sahabeler dediler ki:

−Ya Rasulallah! İmtina edenler kimlerdir? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana asi olursa o da imtina etmiş olur!”

Buhari 7143