Giyim Adabına Taalluk Eden Konular

(6) Elbiseyi Sağdan Giymek!

(10) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bütün işlerinde gücü yettiği kadar sağdan yapmayı severdi. Ayakkabıyı giyerken, taranırken, abdest alırken ve bütün işlerinde sağdan başlamak, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hoşuna giderdi.”

Buhari 313, Müslim 268/66

(11) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gömlek giyindiği zaman, giymeye onun sağından başlardı.”

Tirmizi 1820

(7) Yeni Elbise Giyen Kimseye Dua Etmek

(12) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ömer (Radiyallahu Anh)’ın üzerinde beyaz bir kamis/gömlek gördü ve şöyle buyurdu:

−“Bu elbisen yıkanmış mıdır, yoksa yeni midir?”

Ömer (Radiyallahu Anh):

−Bilakis bu, yıkanmış bir elbisedir, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle dua etti:

إِلْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا

−“Yeni elbise giyesin, hamd edici olarak yaşayasın ve şehid olarak ölesin.”

İbni Mace 3558, Nesei Ameli’l-Yevm 311, İbni Hibban 6897, Tabarani Mucemu’l-Kebir 13127, Begavi 3112, İbni Sünni Ameli’l-Yevm 268, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/88, 89, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 352

(8) Yeni Elbise Giyen Kimsenin Dua Etmesi

(13) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir elbiseyi yenilediği zaman, ister gömlek olsun ister sarık olsun onu ismi ile adlandırır sonra da şöyle dua ederdi:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

“Allahumme Leke’l-Hamdu, Ente Kesevtenîhi Es’eluke Min Hayrihi ve Hayri Ma Sunia Lehu ve Eûzu Bike Min Şerrihi ve Şerri Ma Sunia Lehu.”

Ravi Ebu Nadre (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sahabeleri, onlardan biri yeni elbise giyindiğinde ona:

Bunu eskitirsin, Allah-u Teâlâ onun yerine başkasını verir, deniliyordu.

Duanın Manası: “Ey Allah’ım! Hamd Sanadır. Bu elbiseyi bana Sen giydirdin, bu elbisenin hayrını ve kullanılacağı şeyin hayrını Senden ister ve bunun şerrinden ve kullanılacağı şeyin şerrinden de Sana sığınırım.”

Ebu Davud 4020

(14) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim bir yemek yer sonra şöyle derse onun geçmiş günahları bağışlanır:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

“El-Hamdu Lillahillezi, Et’amanî Haze’t-Taâme ve Rezakanîhi Min Gayri Havlin Minni ve La Kuvvetin.”

Duanın Manası: “Bu yemeği bana yediren ve onu bana, benden bir güç ve kuvvet olmaksızın rızk olarak veren Zata hamd olsun.”

Yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim de bir elbise giyer ve şöyle derse onun da geçmiş günahları bağışlanır’:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

“El-Hamdu Lillahillezi, Kesânî Haze’s-Sevbe ve Rezakanîhi Min Gayri Havlin Minni ve La Kuvvetin.”

Duanın Manası: “Bu elbiseyi bana giydiren ve onu bana, benden bir güç ve kuvvet olmaksızın rızk olarak veren Zata hamd olsun.”

Ebu Davud 4023

(9) Kirli Giysileri Temizlemenin Gerekliliği

(15) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize geldi ve saçları dağılmış kirden keçeleşmiş bir adam gördü ve şöyle buyurdu:

−Bu adam saçlarını yatıştıracak hiçbir şey bulamamış mıdır!?”

Üzerinde kirli bir elbise olan başka bir adam gördü ve ona da şöyle buyurdu:

−“Bu adam elbisesini yıkayacak su bulamamış mıdır!?”

Ebu Davud 4062