Soru: Kurban olacak koyunun kaç yaşında olması gerekiyor?

Cevap: Kurban olacak koyunun üç yaşına girmiş olması gerekiyor. Eğer böyle bir koyun bulunamazsa bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun bulunması gerekiyor!

Asım bin Kuleyb (Rahmetullahi Aleyh) babasından rivayet ederek şöyle dedi:

Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabından Beni Süleyme kabilesine mensup Mucâşi denilen bir adamla beraber bulunuyor idik. O bize şöyle tahdis etti:

Koyun çok az bulunuyordu, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir münadiye emretti de o münadi:

Şüphesiz ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor diye nida etti:

−“El-Cezea, Es-Seniyyenin kifayet ettiği şeye kifayet eder.”

Ebu Davud 2799, Nesei 4395, İbni Mace 3140, Beyhaki 9/270, Albânî İrvâu’l-Ğalîl Fî Tahrîci Ehâdîsi Menari’s-Sebîl 1146

Not: Kurban olacak hayvanların yaşları, yukarıdaki hadiste iki ifadeyle gelmiştir:

1) Es-Seniyye

2) El-Cezea

Es-Seniyye:

Deveden beş yaşını bitirmiş altı yaşına girmiş devedir.

Sığırdan üç yaşını bitirmiş dört yaşına girmiş sığırdır.

Koyundan iki yaşını bitirmiş üç yaşına girmiş koyundur.

El-Cezea:

Deveden dört yaşını bitirmiş ve beş yaşına girmiş devedir.

Sığırdan iki yaşını bitirmiş üç yaşına girmiş sığırdır.

Koyundan yaşını bitirmiş yahut bitirmek üzere olan koyundur.

Keçiden bir yaşını bitirmiş iki yaşına girmiş keçidir.

Sonuç:

Deve kurban edecek kimseler beş yaşına girmiş bir deveyi kurban edebilirler.

Sığır kurban edecek kimseler üç yaşına girmiş bir sığırı kurban edebilirler.

Koyun kurban edecek kimseler, yaşına girmiş veya yaşına yaklaşmış bir koyunu kurban edebilirler.

Keçi kurban edecek kimseler, iki yaşına girmiş bir keçiyi kurban edebilirler.