Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakları

(1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

“Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır! Allah Aziz’dir, Hâkim’dir.”

Bakara Suresi 228

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ...

“Allah, insanları birbirinden üstün kıldığı sebeple ve (erkekler) mallarından harca(yıp kadınların geçmini sağla)dıkları için erkekler, kadınlar üzerinde idarecidirler/yöneticidirler. Bundan dolayı iyi kadınlar itaatkâr olup, Allah’ın kendilerini korumasına karşılık (Allah’ın verdiği başarı ile) gizliyi korurlar (ve kocalarına asla ihanet etmezler.)”

Nisa Suresi 34

(2) Kays bin Sa’d (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Eğer bir insanın, başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, Allah’ın kadınlar üzerinde erkekler için yarattığı haktan dolayı kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim!”

Ebu Davud 2140, İbni Mace 1852, Tirmizi 1168

(3) Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, eğer ben birine, Allah’tan başkasına secde etmeyi emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim! Muhammed’in nefsi elinde olan Allah’a yemin ederim ki, kadın kocasının hakkını ödeyinceye kadar, Rabbinin hakkını ödeyemez! Eğer kadın deve üzerinde iken, kocası onunla cinsel ilişkiye girmek istese, kadın kocasına mani olamaz!”

İbni Mace 1853

(4) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Bir adam kızını Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirerek şöyle dedi:

Kuşkusuz ki, benim bu kızım evlenmek istemiyor! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), o kıza hitaben şöyle buyurdu:

“Babana itaat et!”

Kız da Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şöyle dedi:

Seni hak olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, bana kocanın karısı üzerindeki haklarının ne olduğunu bildirmediğin sürece evlenmem! Buna mükeakiben, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Kocanın karısı üzerindeki hakkı şudur; Eğer kocasında kanayan bir yara olsa ve o yarayı yalasa veya burnundan kan yahut irin aksa yine de kocasının hakkını yerine getirmiş sayılmaz!”

Kız şöyle dedi:

Seni hak olarak gönderen Allah’a emin ederim ki, ebediyen evlenmeyeceğim! (Yani kocamın hakkını ödeyemem!) Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İzni olmadıkça onu evlendirmeyin!”

Bezzar 2/171 No: 1465, İbni Hibban 1289, İbni Ebi Şeybe 4/303, Mucemu’z-Zevaid 4/307, Tergib ve Terhib 4/217

(5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir kadın gelip şöyle dedi:

Ben filan kimsenin kızı filanım diyerek kendisini tanıttı. Rasulllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Muhakkak ki, seni tanıdım isteğin nedir?”

Kadın şöyle dedi:

İstediğim şem, amcamın oğlu Âbid hakkında görüşmektir. Rasulllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Muhakkak ki, onu tanıyorum.”

Kadın şöyle dedi:

O benimle evlenmek istiyor. Kocanın karısı üzerindeki haklarının ne olduğunu bana bildir. Eğer gücümün yeteceği bir şey ise, onunla evleneceğim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kocanın haklarından birisi de şudur. Eğer kocanın burnundan kan veya irin aksa ve kadın onu dili ile yalasa yine de kocasının hakkını yerine getirmiş sayılmaz! Şayet bir insanın başka bir insana secde etmesi gerekseydi, erkek kadının yanına girdiğinde kadının kocasına secde etmesini emrederdim! Çünkü Allah, erkeği kadından üstün kılmıştır.”

Bunun üzerine kadın şöyle dedi:

Seni hak Nebi olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, dünya durdukça evlenmeyeceğim!

Bezzar, Hakim 2822, Tergib ve Terhib 4/218

(6) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ensardan bir ev halkının, üzerinde su çektikleri bir devesi vardı. Bu deve onlara zorluk çıkardı ve sırtına hiç kimseyi bindirmedi! Bunun üzerine Ensar, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

Kuşkusuz ki, bizim üzerinde su çektiğimiz bir devemiz vardı. Muhakkak ki, o bize zorluk çıkardı ve bizi sırtına bindirmedi! Şüphesiz ki, hurmalar ve ekinler susuzluktan yandı, dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de ashabına şöyle buyurdu:

“Kalkın gidelim.”

Kalkıp gittiler ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bostana girdi. Deve bostanın bir kenarında duruyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) deveye doğru yürüdü.

Ensar şöyle dedi:

Ya Rasulallah! O köpek gibi oldu! Sana saldırmasından korkuyoruz! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ondan bana bir zarar gelmez.”

Deve, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i görünce ona doğru yöneldi ve önünde secdeye kapandı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), onun alnından tutarak ona boyun eğdirdi ve onu işe koştu. Bunun üzerine sahabeler şöyle dediler:

Ya Rasulallah! Bu akılsız bir hayvan olduğu halde sana secde ediyor. Biz ise akıllıyız dolayısıyla sana secde etmeye daha layıkız. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir insanın başka bir insana secde etmesi doğru değildir! Eğer bir insanın başka bir insana secde etmesi doğru olsaydı, üzerindeki hakkının büyüklüğünden dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim! Eğer koca tepeden tırnağa kadar irin saçan bir yara ile kaplı olsa, kadın da kocasına yönelerek onu yalasa yine de kocasının hakkını eda etmiş sayılmaz!”

Ahmed bin Hanbel Müsned, İbni Hibban, Nesei, Bezzar, Tergib ve Terhib 4/219

Erkek, Kadının Cenneti Yahut Ateşidir!

(7) Abdullah bin Mıhsan halasından şöyle rivayet etti:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana şöyle buyurdu:

“Sen koca sahibi bir kimse misin?”

Ben:

Evet, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ona nasıl davranmaktasın?”

Ben:

Aciz olup yerine getiremediğim işler hariç, onun isteklerini yerine getirmekten imtina etmiyorum! dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ondan nerede olduğuna iyi bak! Kuşkusuz ki, kocan senin cennetin yahut ateşindir!”

Nesei İşretü’n-Nisa 76, Hâkim 2/189, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/341, Albani Adabu’z-Zifaf 285

(8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kadın beş vakit namazını kıldığı, Ramazan orucunu tuttuğu, fercini koruduğu (yani zina yapmadığı) ve kocasına itaat ettiği vakit ona; Cennetin hangi kapısından dilersen oradan gir! denilir.”

Ahmed bin Hanbel Müsned 1661, İbni Hibban 4163, Albâni Sahihu’l-Cami’ 660

(9) Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kadın, dünyada kocasına eziyet ederse, o erkeğin (cenette ki) hurilerinden olan hanımı o kadına şöyle der; Adama eziyet etme! Allah senin canını alsın! O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır!”

Tirmizi 1183

Kadın Kocasından İzin Almadan Nafile Oruç Tutamaz!

(10) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kocalarının izni olmadan kadınların nafile oruç tutmalarını yasakladı!”

İbni Mace 1762, Ebu Davud 2459, İbni Hibban Mevarid 956, Ahmed bin Hanbel Müsned 11759, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 7/64, 65

(11) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kocası yanında hazır olan bir kadın, Ramazan harici bir orucu onun izni olmadan tutmasın! Kocası yanında iken onun izni olmaksızın başka birinin kocasının evine girmesine izin vermesin!”

Ebu Davud 2458, Buhari 5278, Müslim 1026/84, Tirmizi 782, Begavi 1694, 1695, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2004

Kadının Kocasının Yatağını Terk Etmesi Haramdır!

(12) Talkl bin Ali (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Adam, hanımını cinsel ilişkiye girmek için çağırdığı vakit, hanımı tandırın üzerinde bile olsa, hemen kocasına gelsin!”

Tirmizi 1169

(13) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kişi hanımını cinsel ilişkiye girmek için çağırınca hanımı deve üzerinde bile olsa inip, kocasının bu cinsel ilişki isteğine cevap versin!”

Bezzar 2/181, İbni Mace 1853, Albânî Sahihu’l-Cami’ 547

(14) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kimse, karısını (cinsel ilişkiye girmek için) yatağına davet eder, kadın da kocasına icabet etmekten imtina eder ve bu sebeple adam karısına kızgın olarak gecelerse, melekler o kadına sabah oluncaya kadar lanet ederler!”

Buhari 3046, Müslim 1436/122, Ebu Davud 2141, Nesei İşretü’n-Nisa 84, Ahmed bin Hanbel Müsned 7476, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2002

(15) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kadın kocasının yatağını terk ederek gecelediği vakit, o kadın kocasının yatağına dönünceye kadar melekler ona lanet ederler!”

Buhari 5279, Müslim 1436/120

(16) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir erkek karısını yatağına çağırır da kadın gelmezse, kocası ondan razı oluncaya kadar, semada olan Allah o kadına gazab eder!”

Müslim 1436/121

Kadın, Kocasına Başka Bir Kadını Anlatmaz!

(17) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kadın başka bir kadına çıplak bedenini sürtmesin! Bir kadın başka bir kadını, kocası ona bakıp görürcesine vasıflarını anlatıp söylemesin!”

Buhari 5315, Ebu Davud 2150, Tirmizi 2792, Taberani Mucemu’l-Kebir 10419, İbni Hibban 4160, Begavi 2249

Erkeğin Karısını Kıskanması Meşrudur!

(18) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, Allah kıskanır ve mü’min de kıskanır! Allah’ın kıskanması; mü’min üzerine haram kıldığı bir şeyi yapmasıdır!”

Tirmizi 1177, İbni Hibban 293, Tayalisi 2357, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/343

(19) Mugire bin Şube şöyle dedi:

Sa’d bin Ubade (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Eğer karımın yanında yabancı bir erkek görürsem, onu kılıcımın geniş yüzüyle değil de keskin tarafıyla vurur öldürürüm! Onun bu sözü, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ulaştığında, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizler Sa’d’ın kıskançlığına mı taaccup ediyorsunuz? (Yani şaşırıyorsunuz) Allah’a yemin ederim ki, ben Sa’d’dan daha kıskancım! Allah da benden daha kıskançtır! Allah’ın bu kıskançlığı sebebiyle açık ve kapalı bütün fuhşuyatı yasaklamıştır!”

İbni Ebi Şeybe 3/467/2, Buhari 6701, Müslim 1499/17, Darimi 2/149, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/248

Kadının Yanına Muhannes Giremez!

Muhannes: Konuşması, yürüyüşü ve bütün hareketleriyle kadına benzeyen yahut benzetmeye çalışan erkeğe denir.

(20) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Evde hareketlerini kadına benzeten bir muhannes bulunduğu bir sırada Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın yanında idi. O sırada muhannes, Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın kardeşi Abdullah bin Ebu Ümeyye (Radiyallahu Anh)’a:

Allah yarın size Tâif’in fethini nasip ederse, ben senin için Gaylan’ın kızına delillik ederim. O kız dört köşe ile karşılar ve sekiz köşe ile arka döner dedi.

Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bu bir daha sizin yanınıza girmesin!”

Buhari 5311, Müslim 2180/32, Ebu Davud 4929, 4107, İbni Mace 1902, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1979

Erkeklerin Fitnesi Kadınlar Sebebiyledir!

(21) Usame bin Zeyd (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı hiçbir fitne sebebi bırakmadım!”

Buhari 5188, Müslim 2740/97, Nesei İşretü’n-Nisa 271, Tirmizi 2780, Darimi 2/147, 148, İbni Mace 3998, İbni Hibban 5967, Humeydi 546, Taberani Mucemu’l-Kebir 416, Begavi 2242, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/200

(22) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bir kadın gördü ve akabinde hanımı Zeyneb’e geldi. Zeyneb (Radiyallahu Anha) o sırada çamaşır yıkıyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacetini yerine getirdi. (Yani cinsel ilişkiye girdi.) Sonra sahabelerin yanına çıkıp şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, kadın şeytan suretinde gelir ve şeytan suretinde arkasını dönüp gider! Sizden biri bir kadın gördüğü zaman hemen eşine gelsin ve onunla cinsel ilişkiye girsin! Çünkü onda olanın aynısı onda da vardır. Böyle yapması, onun nefsinde olan şeyi (yani kötü düşünceleri) giderir!”

Müslim 1403/9, 10 Tirmizi 1167