Soru: Salavat getirirken seyyidina deniliyor, bu doğru mudur? Seyyidina ne demektir?

Cevap: Seyyidina demek; Efendimiz, liderimiz, beyefendimiz, ulumuz, öncümüz, başımız, şereflimiz ve asilimiz, demektir. Salavatlarda geçen seyyid ya da seyyinina kelimesi ise, bid’attır, sapıklıktır ve haramdır!

Bu konu hakkında alimler şöyle diyorlar:

İmam Nevevi (Rahmetullahi Aleyh)’in de dediği gibi hiçbir salavatta seyyid ya da seyyidina kelimesi geçmemektedir! Dolayısıyla bid’attır, sapıklıktır ve haramdır!

İbni Hacer (Rahmetullahi Aleyh) ise şöyle demiştir:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in emrine ittibaen salavatta ‘seyyid ya da seyyidina’ kelimesini kullanmak, caiz değildir! Aynı zamanda bu Hanefi mezhebinin de görüşüdür!”

Kadı İyaz (Rahmetullahi Aleyh)’de ‘eş-Şifa’ adlı kitabında, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salavat getirmek ile ilgili özel bir bab açmış şöyle demiştir:

“Salavat hakkında, sahabe ve tabiînden nakledilen birçok rivayet vardır, ancak rivayetlerin hiçbirinde ‘seyyid ya da seyyidina’ lafzı yoktur!”

İbni Hacer (Rahmetullahi Aleyh)’e şöyle soruldu:

Namaz içinde veya dışında, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e yapılacak salavat nasıl olmalıdır? Yani örnek olarak;

‘Allahumme salli ala seyyidina Muhammed mi?’ yoksa ‘Allahumme salli ala Muhammed mi?’ dememiz gerekiyor!?

İbni Hacer (Rahmetullahi Aleyh)’de şöyle cevap verdi:

Şayet ‘Allahumme salli ala seyyidina Muhammed’ lafız olsaydı, sahabelerden ve tabiînden bu lafız bize gelirdi! Ama hiç birinden böyle bir lafız bize gelmemiştir!

Sahabeden ve tabiînden böyle bir lafza dair hiçbir rivayete rastlamadık! Hâlbuki bu hususta onlardan gelen birçok rivayet vardır. Ama ‘seyyid ya da seyyidina’ kelimesi yoktur!

İmam Şafii (Rahmetullahi Aleyh) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e en çok salavat edenlerden biri olmasına rağmen, mezhebinin ana kaynağı olan kitabının mukaddimesinde, ‘Allahmme salli ala Muhammed’ demiştir! Yani ‘Allahumme salli ala seyyidina Muhammed’ dememiştir!

Not: Seyyid ya da Seyyidina kelimesi bid’attır, haramdır ve sapıklıktır!