Soru: Evlenemeyen kişi zina yapmamak için ne yapmalıdır?

Cevap: Evlenemeyen kişinin oruç tutması gerekiyor.

Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bizler, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in beraberinde evlenmek için hiçbir şeyi olmayan gençler idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize şöyle buyurdu:

“Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin! Muhakkak ki, evlenmek gözü haramdan en iyi saklar ve ferci de (yani cinsel organı da) en iyi korur. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun! Kuşkusuz ki, oruç onun için bir kalkandır!”

Buhari 5162, Müslim 1401/1, Nesei 2238, Tirmizi 1081, Darimi 2/132, İbnu’l-Carud 672, Abdurrezzak 10380, Beyhaki 7/77, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/424, 432, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1781