Soru: Ailemden habersiz nikah yaptım bu geçerli midir?

Cevap: Gizli yapılan nikahlar batıldır!

(1) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üç kere şöyle buyurdu:

“Her hangi bir kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun nikahı batıldır! Onun nikahı batıldır! Onun nikahı batıldır!”

Ebu Avane 4037, Ebu Davud 2083, Tirmizi 1120, Darimi 2/137, İbnu’l-Carud 700, İbni Mace 1879, İbni Ebi Şeybe 3/272, Darekutni 3/221/10, Hâkim 2/168, Beyhaki 7/105, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/47, 165, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1840

(2) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üç kere şöyle buyurdu:

“Bir kadın, velisinin iznini almadan nikahlanamaz! Eğer nikahlanırsa, o nikah batıldır; o nikâh batıldır; o nikah batıldır!”

Ebu Avane 4259, Ebu Davud 2083, Tirmizi 1102, Darimi 2/137, İbni Mace 1879, İbni Hibban 4074, İbni Ebi Şeybe 3/272, İbnu’l-Carud 700, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/47, 165, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1840