Boşanmış Kadının Nafakası
İle İlgili Konular

(45) Ric’î Talakla Boşanan Kadına Nafaka

(81) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“...Onları evlerinizden çıkarmayın!..”

Talak Suresi 1

(82) Fatıma binti Kays (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kadın için nafaka ve barınacağı ev, kocasının ona dönme imkanı olduğu zamandır ancak!”

Nesei 3403, Ahmed bin Hanbel Müsned 27413, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1711

(46) Bâin Talakla Boşanan Kadına Nafaka ve Süknâ Yoktur!

(83) Fatıma binti Kays (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Fatıma’yı kocası üç talak ile boşadı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona bir sükna ve nafaka tayin etmedi!..”

Sükna: İçerisinde barınılacak ev ve benzeri yerdir.

Müslim 1480/47

(84) Fatıma binti Kays (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve:

−Ben, Halid ailesinin kızıyım. Kocam falanca kendisi Yemen’de olduğu halde bana talakımı gönderdi. Ben de kocamın ailesinden nafaka ve içinde barınacak ev istedim. Onlar bu isteğimi vermeye imtina ettiler ve:

−Ya Rasulallah! Kocası bu kadını üç kere boşayıp talakını gönderdi, dediler. Fatıma binti Kays dedi ki:

−Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Kadın için nafaka ve barınacağı ev, kocasının ona dönme imkanı olduğu zamandır ancak!”

Nesei 3403, Ahmed bin Hanbel Müsned 27413, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1711

(85) Fatıma binti Kays (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Kocam, Ebu Amr bin Hafs bin Mugire Ayyaş bin Ebu Rebîa’yı kendine vekil yaparak onunla beni boşadığı haberini bana yolladı. Bu vekili ile bana beş sa’ hurma ve beş sa’ arpa yolladı. Ben:

−Benim bundan başka nafakam yok mu? Ben sizin evde iddet beklemeyecek miyim dedim? dedim. Vekil:

−Hayır, dedi. Bunun üzerine elbisemi giyinip Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Seni kaç defa boşadı?”

Ben:

−Üç defa dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Vekil doğru söylemiş! Senin için nafaka yoktur! Sen iddetini, amcan oğlun İbni Ümmü Mektum’un evinde tamamla! Çünkü o gözleri görmez bir kimsedir. Onun yanında dış elbiseni çıkarırsın. İddetin tamamlanınca bana haber ver!”

Bir Sa’: “2.917” kg olduğuna göre Beş sa “14.585” kg eder.

Müslim 1480/48, Ebu Avane 4537, Nesei 3553

(86) Ubeydullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Mervan Fatıma (Radiyallahu Anha)’ya haber gönderip ona kocasının kendisini boşamasını ve onunla ilgili meseleleri sordu. Fatıma elçiye şöyle haber verdi:

−Fatıma, Ebu Hafs’ın nikahında idi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ali bin Ebi Talibi (Radiyallahu Anh) Yemen’in bazı kabilelerine emir tayin etmişti ve Ebu Amr bin Hafs bin el-Mugire, Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) ile beraber Yemen’e gitmek için yola çıkmıştı. Kocası, Fatıma’nın talakından baki kalan tek talakı elçi ile Fatıma’ya göndermiş ve onu boşamıştı. Fatıma’nın kocası, Ayyaş bin Ebi Rebîa ile Haris bin Hişam’a kadına nafaka vermelerini de emretmişti. Ayyaş bin Ebi Rebîa ile Haris bin Hişam, Fatıma’ya:

−Vallahi, sana hamile olmaklığının dışında hiçbir nafaka yoktur! dediler. Fatıma dedi ki:

−Bu durumu öğrenmek için Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve onların bana söyledikleri şeyleri kendisine zikrettim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Hamile olmaklığının dışında senin için hiçbir nafaka yoktur!”

Ahmed bin Hanbel Müsned 27406, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2160

(87) Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe şöyle dedi:

Ebu Amr bin Hafs bin Mugire, Ali bin Ebi Talib ile beraber Yemen’e gitmek üzere yola çıktı. Karısı Fatıma binti Kays’a vekili ile haber gönderip kadının talakından baki kalan bir talakı da kullanarak onu boşadığını bildirdi. Haris bin Hişam ve Ayyaş bin Ebi Rebîa’ya kadının nafakası ile ilgili emrini verdi. Bu iki vekil, Fatıma (Radiyallahu Anha)’ya geldiler ve:

−Hamile olmanın dışında senin için nafaka yoktur dediler. Bunun üzerine Fatıma (Radiyallahu Anha), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve onların sözlerini kendisine söyledi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Senin için nafaka yoktur!”

Fatıma (Radiyallahu Anha) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den, boşandığı evden başka bir eve taşınmak için izin istedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de ona izin verdi. Fatıma (Radiyallahu Anha):

−Nereye taşınayım? Ya Rasulallah! dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“İbni Ümmü Mektum’un yanına İbni Ümmü Mektum kör olduğu için kadın onun yanında dış elbisesini çıkarır o da kadını göremez.”

Fatıma iddetini tamamlayınca Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu Usame bin Zeyd’e nikahladı. Mervan’ın Medine valisi olduğu dönemde Mervan bu hadisi Fatıma (Radiyallahu Anha)’dan sormak için Kubaysa bin Züeyb’i ona gönderdi. Fatıma (Radiyallahu Anha) ona hadisi nakletti. Mervan:

−Bir kadının dışında bu hadisi hiç kimseden işitmedik. Dolayısıyla biz, insanları üzerinde bulduğumuz ismeti alacağız dedi. Fatıma (Radiyallahu Anha)’ya Mervanın:

−Sizinle benim aramda Kur’an vardır. Allah-u Teâlâ:

“...Onları evlerinizden çıkarmayın!..” buyuruyor sözü ulaşınca şöyle dedi:

−Bu ayet kendisine tekrar dönme hakkı kalan kadın içindir. Üç talakla boşandıktan sonra Allah’ın ihdas edeceği hangi iş vardır? Buna rağmen:

−Hamile olmadığı vakit kadına nafaka yoktur sözünü nasıl söylüyor ve eğer boşanmış kadına nafaka yoksa onu ne adına hapsediyorsunuz?! dedi.

İsmet: Sağlam ve kuvvetli.

Müslim 1480/41, Ebu Davud 2290, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/415, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 6/209

(47) Zifaftan Önce Boşanan Kadını Faydalandırmak

(88) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Henüz dokunmadan yahut mehir kesmeden kadınları boşarsanız üzerinize bir günah yoktur. Ancak onları (bir miktar bir şey vererek) faydalandırın! Eli geniş olan, kendi gücü nispetinde, eli dar olan da kendi kaderince güzelce faydalandırmalıdır! Bu ihsan sahibi kimseler üzerine bir haktır.”

Bakara Suresi 236