Salihleri Islah Eden Allah’ım

Malik bin Dinar (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dua ederdi:

“Ey salihleri ıslah eden Allah’ım! Bizleri de ıslah et ki, salihlerden olalım.”

İbni Ebi’d-Dünya Kitabu’t-Tevbe 67, Ebu Nuaym Hilyetu’l-Evliyâ 8/380