Ensarı Sevmenin Fazileti

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ensarı ancak mü’min olan sever ve onlara ancak münafık olan kimse buğz eder. Herkim ensarı severse, Allah da onu sever. Herkim de ensara buğz ederse, Allah da ona buğz eder.”

Buhari 8/3551, Müslim 129/75