Sıla-i Rahim Yapmanın Önemi

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu kadar önemle üzerinde durduğu ve yapıldığı zaman müslümanların Cennete girmelerine sebep olacağını haber verdiği sıla-i rahim; her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınların görülüp gözetilmesidir.

Sıla-i rahimin; gerek ayetlerde, gerek hadislerde, namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilmesi, islamdaki önemini göstermektedir. Âlimler sıla-i rahimde bulunmanın farz olduğu görüşündedirler. Bunun, terk edilmesi yani akraba ve yakınlarla olan ilgisinin kesilmesi, büyük günah sayılmıştır. Çünkü Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının!”

Nisâ Suresi 1

(1) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Biribirinize kin tutmayın, biribirinizle hasetleşmeyin, biribirinizden sırt çevirmeyin! Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir müslümanın din kardeşine küsüp, üç günden fazla ayrı durması helal değildir!”

Müslim

(2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Su-i zandan çekininiz! Kuşkusuz ki, su-i zan sözlerin en yalanıdır! Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız! Birbirinizin özel hayatını araştırmayınız! Menfaatte bencillik yapmayınız! Hasetleşmeyiniz! Birbirinize nefret etmeyiniz! Birbirinize arka dönmeyiniz! Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeşler olunuz!”

Müslim

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah-u Teâlâ, mahlûkatı yaratıp bunların takdiratını tamamlayınca, akrabalık ayağa kalkarak:

−Ya Rabb! Burası, akrabalık münasebetlerini kesmekten sana sığınanların makamıdır, dedi. Allah-u Teâlâ da:

ꟷEvet, sana sıla yapana benim de sıla yapmama; senden alâkayı kesenlerden benim de alâkayı kesmeme razı olmaz mısın? buyurdu. Akrabalık da:

−Evet, diye cevap verdi. Allah-u Teâlâ da şöyle buyurdu:

−Bu sana verilmiştir.”

Bundan sonra Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İsterseniz şu ayetleri okuyunuz

Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Geri dönerseniz hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık bağlarınızı keseceksiniz, öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları lânetlemiş, sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiştir. Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitler mi var?”

Müslim

(4) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Rahim Arş’a asılmış der ki; Beni gözeteni Allah gözetsin, beni terk edeni Allah terk etsin!”

Müslim

(5) Cubeyr bin Mut’im (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennete giremez!”

Buhari, Müslim

(6) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa sıla-i rahim yapsın!”

Müslim

(7) Ebu Eyyub el-Ensari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küsüp ayrı durması helal olmaz. Birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa çevirir, öbürüsü de öte tarafa çevirir. Hâlbuki bunların en hayırlısı önce selam vermeye başlayandır.”

Müslim

(8) Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sıla-i rahim yapan, karşılık veren değildir. Esas sıla-i rahim, karşı taraf alakasını kestiği halde onu ziyaret edendir.”

Müslim, Tirmizî

(9) Ebu Eyyub el-Ensari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

−Ya Rasulallah! Beni Cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Allah’a ibadet eder ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmazsın! Namaz kılar, zekât verir ve sıla-i rahim yaparsın

Buhari

(10) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse sıla-i rahim yapsın.”

Buhari, Müslim

(11) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Ey insanlar! Birbirinize selâm verin, sıla-i rahim yapın, yemek yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selâmetle Cennete giresiniz.”

Tirmizi