Soru: İbni Kayyım el-Cevziyye (Rahmetullahi Aleyh)’in:

“Acziyetle beraber vacip yoktur! Zaruretle beraber haram yoktur!’ Sözünün manasını açıklar mısınız?”

Cevap: İbni Kayyım el-Cevziyye (Rahmetullahi Aleyh)’in bu sözü, küllî bir kaidedir. Acziyetle beraber vacip yoktur! Zaruretle beraber haram yoktur! Sözünün manası şöyledir:

“Acziyetle beraber vacip yoktur!” Yani kişi bir ameli yapmaya güç yetiremiyorsa, o kişiden vacip kalkar. Mesela, ayakta namaz kılamayan kişinin oturarak namaz kılması gibi.

“Zaruretle beraber haram yoktur.” Yani kişi açlıktan öleceğini anlarsa, o zaman haram olan bir şeyi yiyebilir. Mesela, domuz eti yemesi gibi.