Güçlü Kuvvetli Mü’min
Allah’a Daha Sevimlidir!

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Güçlü kuvvetli mü’min bir kul, zayıf ve iman sahibi kuldan Allah’a daha sevimlidir. Ama her ikisinde de hayır vardır. Sana fayda verecek işleri hırsla talep et. Allah’tan yardım dile, acizlik gösterme! Eğer sana bir musibet gelecek olursa keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme! Lakin Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de.”

Müslim 2052/4, İbni Hibban 13/28