Nikahı Haram Olanlar!

(1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Size (şunlarla evlenmeniz) haram kılındı:

1) Analarınız,

2) Kızlarınız,

3) Kız kardeşleriniz,

4) Halalarınız,

5) Teyzeleriniz,

6) Erkek kardeşlerinizin kızları,

7) Kız kardeşlerinizin kızları,

8) Sizi emziren sütanneleriniz,

9) Sütkardeşleriniz,

10) Karılarınızın anneleri,

11) Birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız eğer onlarla henüz birleşmemiş iseniz (kızlarını almaktan dolayı) üzerinize bir günah yoktur,

12) Kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları,

13) İki kız kardeşi bir arada almanız! Ancak geçmişte olan hariç. Şüphesiz ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”

Nisa Suresi 23

(2) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Mü’min kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar! Kendiliğinden görünenler dışında ziynetlerini göstermesinler! Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar!

1) Kocaları,

2) Babaları,

3) Kocalarının babaları,

4) Kendi oğulları,

5) Kocalarının oğulları,

6) Erkek kardeşleri,

7) Erkek kardeşlerinin oğulları,

8) Kız kardeşlerinin oğulları,

9) Kendi kadınları (mü’min kadınlar),

10) Ellerinin altında bulunanlar (cariyeleri),

11) Erkekliği kalmamış hizmetçileri,

12) Kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına, zinetlerini göstermesinler!

Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar! (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey mü’minler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!”

Nur Suresi 31

(3) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Gaylân bin Seleme es-Sekafî İslam’a girip Müslüman olduğunda cahiliye zamanından nikâhı altında on tane kadın vardı. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle emretti:

“Onlardan dört tanesini seçip nikâhında tut, diğerlerinden ayrıl!”

Tirmizi 1137, İbni Mace 1953, Hâkim 2780, Beyhaki 14041, Ahmed bin Hanbel Müsned 5026, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1883

(4) Kays bin el-Haris (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nikâhım altında sekiz tane kadın olduğu halde İslam’a girip Müslüman oldum. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve bu durumu Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zikrettim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Onlardan dört tanesini seç ve diğerlerini boşa!”

Ebu Davud 2241, İbni Mace 1952, Beyhaki 7/183, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1855

(5) Feyruz ed-Deylemi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve:

−Ya Rasulallah! Ben Müslüman oldum; nikahım altında iki tane kız kardeş var! dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Onlardan hangisi dilersen onu boşa!”

İbni Mace 1950, 1951, Ebu Davud 2243, Tirmizi 1129, İbni Hibban Mevarid 1276, Darekutni 3/273, Beyhaki 7/184, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/232, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 6/334

(6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kadın, halası ile bir nikah da cem edilmez! Bir kadın teyzesi ile de bir nikah da cem edilmez!”

Buhari 5205, Müslim 1408/33, Malik 2/532/20, Nesei 3288, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/462, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1882