Cennetin Kapıları Kılıçların
Gölgesi Altındadır!

Abdullah bin Kays (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Ben, babamdan işittim, düşmanın hemen önünde olduğu halde şöyle diyordu:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır!”

Abdullah bin Kays’ın bu hadisi üzerine, üzerindeki elbisesi eski ve dağınık bir kimse ayağa kalktı ve:

Ya Eba Musa! Sen bu hadisi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) söylerken bizzat işittin mi? dedi. Ebu Musa (Radiyallahu Anh):

Evet, dedi. Bunun üzerine o kimse arkadaşlarının yanına döndü ve:

Sizlere selam okuyorum, dedi ve kılıcının kınını kırıp attı! Sonra kılıcıyla düşmana doğru yürüdü ve onunla düşmana vura vura şehid düştü!

Müslim 1902/146