Soru: Selamun Aleykum. Gece namazı kaç rekattır?

Cevap: Ve Aleykum Selam. Gece namazı 8 rekattır. 3 rekatta vitir namazı kılınır. Yani gece namazı vitir namazı ile beraber toplam 11 rekattır.

(1) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geceleyin on bir rekat namaz kılardı. On bir rekatın son bir rekatı ile de vitir yapardı. Bunu kıldıktan sonra sağ yanı üzerine müezzin kendisine gelene kadar yatardı. Müezzin gelince kalkar sabah namazının sünnetini hafif iki rekat olarak kılardı.”

Müslim 736/121, Buhari 325, Malik 1/120, Begavi 900, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 294

(2) Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşi Aişe (Radiyallahu Anha)’ya Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ramazan da namazı nasıl diye sordum. Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan da ve Ramazan’ın gayrında gece namazını on bir rekat üzere ziyade etmezdi! Önce dört rekat kılardı. Onların güzelliği ve uzunluğundan sorma. Sonra dört rekat daha kılardı. (Yani toplam da 8 rekat namaz kılardı.) Onların da güzelliği ve uzunluğundan sorma. Sonra üç rekat (vitir namazı) kılardı.”

Malik 1/120/9, Buhari 1866, Müslim 738/125