Her Alimin Ruhsatını Alma!

Süleyman et-Teymî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Her âlimin ruhsatını almaya kalkışırsan, şerrin hepsi sende toplanır.”

İbni Abdilberr 2/91, 92